בחינות ממשלתיות לתואר הנדסאי

פניה דחופה לאפשר למכללות להכשרת הנדסאים להמשיך ולקיים במכללות את הבחינות הממשלתיות שנדרשות לצורך קבלת הסמכה פורמלית.