אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

אגודת בית ההנדסאי

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי פועלת כעמותה מקצועית (פרופסיונאלית), ועורכת השתלמויות מקצועיות והדרכה להנדסאים וטכנאים. העמותה היא מלכ”ר. כספי העמותה פטורים ממס הכנסה, כל עוד העמותה מקיימת את המטרות המוגדרות בתקנון העמותה המאושר.

הנדסאים וטכנאים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי של דרוג ההנדסאים והטכנאים זכאים להחזר דמי החבר מהמעסיק, כאשר יש מעסיקים שמעבירים במרוכז את דמי החבר ישירות לאגודה.

החל משנת 1996 מפעילה האגודה את השיטה הצוברת של נקודות הזכות, שמאפשרות לחברי האגודה להשתתף בצורה טובה ומוצדקת יותר, בפעילות המאורגנת ע”י האגודה. הנקודות הינן אישיות עומדות לרשות החבר בלבד וניתנות לצבירה, אולם הן אינן ניתנות להעברה או לפדיון. עלות כל נקודה =1 ₪.

חבר זכאי לנצל את הנקודות כאמצעי תשלום עבור פעילויות האגודה וכן ליהנות ממחיר מסובסד. גימלאים יכולים להמשיך ליהנות מפעילויות האגודה ע”י תשלום דמי חבר מופחתים, לרבות סמינרים ייחודיים לגימלאים.

פעילויות המאורגנות ע”י האגודה:
סמינרים מקצועיים בבתי מלון ברחבי הארץ ובחו”ל.
סיורים יומיים בארץ, סיורים דו-יומיים הכוללים לינה.

כל הפעילויות מפורסמות באתר האינטרנט ודרכו נרשמים לסמינרים בארץ או בחו”ל וכן ניתן לשלם את דמי החבר.
בנוסף ניתן לבצע בירור ותשלום דמי חבר באמצעות מענה קולי 24 ש’ ביממה בטלפון האגודה 03-7653100, שלוחה 4.

להלן הדואר האלקטרוני החדש לפניות חברים של אגודת בית ההנדסאי והטכנאי: aguda@beithandesai.org.il