העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי

העמותה פועלת לקידום החינוך הטכנולוגי, השתלמויות קורסים וסמינרים לקידומם של ההנדסאים והטכנאים. העמותה פועלת במתכונת חופפת לפעילות אגודת בית ההנדסאי והטכנאי.

העמותה מבצעת ימי עיון בשיתוף ועדי עובדים ,המבוצעים על ידי מכללת "אתגר".