קרן ידע

הקרן הוקמה מכוח הסכם השכר לשנים 93/96 שנחתם בין הסתדרות ההנדסאים לבין משרד האוצר והמעסיקים במגזר הציבורי.
הקרן נועדה לצורכי הרחבת הידע, הכישורים והמיומנות של ההנדסאים והטכנאים.
הקרן משתתפת בעלויות שכר לימוד בהתאם לכללים הנקבעים מידי שנה על ידי חברי מועצת הקרן.
פעילות הקרן מפוקחת על ידי יועצת משפטית ומבוקרת בהתאם על ידי מבקר פנים ורואה חשבון. לקרן אתר אינטרנט בו מוצג מידע על פעילות הקרן, זכויות החברים/ות, דרכי תקשורת.
כמו כן, קיים באתר פורום מקוון להצגת שאלות להנהלת הקרן, הנענות באופן מיידי.