הסכמים בנושא גמול השתלמות

הנחיות הועדה לאישור קיום קורסים לעניין גמול השתלמות לאור משבר הקורונה
גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

תאריך: 1/1/20

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

תאריך: 21.03.1993

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 09.01.1992

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

תאריך: 12.11.1989

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

תאריך: 04.1991

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

הסכם גמול השתלמות ב’ שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18

שינוי גודל גופנים
ניגודיות