הסכמים בנושא גמול השתלמות

ועדת מעקב בנושא התישנות לימודים לגמול השתלמות בתקופת הקורונה

ועדת מעקב בנושא התישנות לימודים לגמול השתלמות בתקופת הקורונה

תאריך: 28/2/21

הנחיות הועדה לאישור קיום קורסים לעניין גמול השתלמות לאור משבר הקורונה
גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

תאריך: 1/1/20

החלטת ועדת מעקב מיום 7.11.2019 - גרירה של גמולי השתלמות

החלטת ועדת מעקב מיום 7.11.2019 – גרירה של גמולי השתלמות

תאריך: 7/1/2019

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

תאריך: 21.03.1993

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 09.01.1992

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

תאריך: 12.11.1989

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

תאריך: 04.1991

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18