תעריפי גמול השתלמות

תעריפי גמול השתלמות

מעודכן ליום: 01.06.2006

הנדסאים וטכנאים מוסמכים

גמול א'                                         328.76 ₪

גמול ב' עד דרגה 40+                     328.76 ₪

גמול ב' לדרגות 41 עד 43+             430.86 ₪

גמול ב' מדרגה 44 ומעלה                430.86 ₪

או 9% מהשכר המשולב הגבוה מבניהם

 

טכנאים לא מוסמכים

גמול א'                                          228.43 ₪

גמול ב' עד דרגה 40+                      228.43 ₪

גמול ב' לדרגות 41 ומעלה                 328.76 ₪