הסכמים

העדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק-10.1.24

עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק-10.1.24

המלצה להמתנה ביישום של הסכם חרבות ברזל לאור שינוי צפוי בהגדרת אזור מיוחד- 10.1.24

המלצה להמתנה ביישום של הסכם חרבות ברזל לאור שינוי צפוי בהגדרת אזור מיוחד- 10.1.24

הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת חרבות ברזל – 27.11.23

הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת חרבות ברזל – 27.11.23

העסקת אזרחים ותיקים בתקופת החירום- תיקון והבהרה- 20.11.23

העסקת אזרחים ותיקים בתקופת החירום- תיקון והבהרה- 20.11.23

הנחיות עבודה מרחוק – התמשכות מצב החירום – 24.10

הנחיות עבודה מרחוק – התמשכות מצב החירום – 24.10

שעות העסקת סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום 11.10.2023 – 22.10

שעות העסקת סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום 11.10.2023 – 22.10

מערכת "חרבות ברזל" – חידוד הנחיות למגזר הציבורי – 17.10

מערכת "חרבות ברזל" – חידוד הנחיות למגזר הציבורי – 17.10

הנחיות בזמן מצב חירום – עבודה מרחוק 10.10

הנחיות בזמן מצב חירום – עבודה מרחוק 10.10

הסכם קיבוצי מיום 5.9.2023 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור המיוחד במבצע "מגן וחץ" 14.9

הסכם קיבוצי מיום 5.9.2023 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור המיוחד במבצע "מגן וחץ" 14.9

קיצור שבוע העבודה – הוראות ביצוע – 15.8

קיצור שבוע העבודה – הוראות ביצוע – 15.8

חוזר תשלום מענק חד פעמי – הסכם מסגרת 2023 – 14.8

חוזר תשלום מענק חד פעמי – הסכם מסגרת 2023 – 14.8

תיקון חוזר תשלום מקדמה לעובדים……. – 14.6

תיקון חוזר תשלום מקדמה לעובדים……. – 14.6

הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027 – הוראות ביצוע לתשלום התוספת השקלית

הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027 – הוראות ביצוע לתשלום התוספת השקלית

שכר המינימום עדכון

שכר המינימוםעדכון

תשלום מקדמה לעובדים במגזר הציבורי בשל ההבנות על הסכם המסגרת

תשלום מקדמה לעובדים במגזר הציבורי בשל ההבנות על הסכם המסגרת

ועדת מעקב בנושא היעדרות מעל ל-30 ימים

ועדת מעקב בנושא היעדרות מעל ל-30 ימים

תאריך 3.3.2022

ועדת מעקב עובדי GIS

ועדת מעקב עובדי GIS

ת"תאריך 3.3.2022

ועדת מעקב לעובדי מנהל ומשק במשרד הבריאות מיום 22.5.2022

ועדת מעקב לעובדי מנהל ומשק במשרד הבריאות מיום 22.5.2022

תאריך: 22.5.2022

הסכם קיבוצי טכנולוגים רפואיים מיום 3.3.2022

הסכם קיבוצי טכנולוגים רפואיים מיום 3.3.2022

תאריך: 3.3.2022

הארכת תוקף ההנחיות לגבי עבודה מרחוק במגזר הציבורי עד ליום 31.12.22

הארכת תוקף ההנחיות לגבי עבודה מרחוק במגזר הציבורי עד ליום 31.12.22

תאריך: 27 פברואר 2022

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן

תאריך: ינואר 2022

הנחיות לגבי עובדים אשר עליהם חלות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תו ירוק לעובדים התשפב-2021

הנחיות לגבי עובדים אשר עליהם חלות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תו ירוק לעובדים התשפב-2021

תאריך: 13.10.2021

הארכה נוספת של הסכם הסגר השני ותיקוניו

הארכה נוספת של הסכם הסגר השני ותיקוניו

תאריך: 12.10.2021

עדכון הנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי

עדכון הנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי

תאריך: 1.9.2021

הנחיות והבהרות בעקבות החלטת הממשלה לצמצום שיעור העובדים השוהים בו-זמנית במקום העבודה להיקף של 50 ממצבת העובדים

הנחיות והבהרות בעקבות החלטת הממשלה לצמצום שיעור העובדים השוהים בו-זמנית במקום העבודה להיקף של 50 ממצבת העובדים

תאריך: 4.8.2021

עבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור המצב הביטחוני

עבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור המצב הביטחוני

תאריך: 11.5.2021

עבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור ההקלות בנוגע להגבלות משבר נגיף הקורונה ובראייה לקראת תקופת השגרה

עבודה מרחוק במגזר הציבורי לאור ההקלות בנוגע להגבלות משבר נגיף הקורונה ובראייה לקראת תקופת השגרה

תאריך: 18.4.2021

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכה נוספת של הסכם הסגר השני ותיקוניו

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכה נוספת של הסכם הסגר השני ותיקוניו

תאריך: 14.3.2021

הסכם קיבוצי – הסכם הארכה רביעי בנושא הקורונה

הסכם קיבוצי – הסכם הארכה רביעי בנושא הקורונה

תאריך: 14.3.2021

ועדת מעקב בנושא התישנות לימודים לגמול השתלמות בתקופת הקורונה

ועדת מעקב בנושא התישנות לימודים לגמול השתלמות בתקופת הקורונה

תאריך: 1.3.2021

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השלישי

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השלישי

תאריך: 5.2.2021

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי

תאריך: 7.1.2021

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי

תאריך: 25.12.2020

הנחיות הועדה לאישור קיום קורסים לעניין גמול השתלמות לאור משבר הקורונה

הנחיות הועדה לאישור קיום קורסים לעניין גמול השתלמות לאור משבר הקורונה

תאריך: 23.12.2020

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכת הסכם הסגר השני ותיקוניו – רענון

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכת הסכם הסגר השני ותיקוניו – רענון

תאריך: 14.12.2020

הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי

הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי

תאריך: 25.11.2020

וועדות מרחביות- החלטת וועדת המעקב בעניין תשלום התגמול בגין עמידה ביעדים

וועדות מרחביות- החלטת וועדת המעקב בעניין תשלום התגמול בגין עמידה ביעדים

תאריך: 3.11.2020

הסכם קיבוצי מיום 13.06.2016 בעניין הוועדות המקומיות לתכנון ובניה- תוספת מותנית בעמידה ביעדים לתקופה ינואר- יוני 2020 ושינוי אופן חישוב תוספת עמידה ביעדים

הסכם קיבוצי מיום 13.06.2016 בעניין הוועדות המקומיות לתכנון ובניה- תוספת מותנית בעמידה ביעדים לתקופה ינואר- יוני 2020 ושינוי אופן חישוב תוספת עמידה ביעדים

תאריך: 28.10.2020

הסכם הארכה – לתקופת חירום זמנית מיום 17.9.2020 ועד ליום 15.3.2021 נחתם ביום 12.11.2020

הסכם הארכה – לתקופת חירום זמנית מיום 17.9.2020 ועד ליום 15.3.2021 נחתם ביום 12.11.2020

תאריך: 12.11.2020

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השני – הבהרות לעניין קבלת קהל

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השני – הבהרות לעניין קבלת קהל

תאריך: 27.10.2020

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסיקים באותו דירוג

תאריך: 1.1.2020

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השני

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הקלות לאחר הסגר השני

תאריך: 16.10.2020

הארכת הסכם הסגר השני – הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הארכת הסכם הסגר השני – הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

תאריך: 6.10.20

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – החמרת הסגר השני

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – החמרת הסגר השני

תאריך: 25.9.20

תכנית דו-שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה

תכנית דו-שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה

תאריך: 17.9.20

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום – הסכם סגר שני

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום – הסכם סגר שני

תאריך: 16.9.20

החלטת ועדת מעקב מיום.25.9.20 – הסכם סגר שני

החלטת ועדת מעקב מיום.25.9.20 – הסכם סגר שני

תאריך: 25.9.20

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכת ההסכם

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הארכת ההסכם

תאריך: 4.8.20

הנחיות הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי במגזר הציבורי מתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הנחיות הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי במגזר הציבורי מתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

תאריך: 1.7.20

הסכם קיבוצי שנחתם להארכת התו הסגול

הסכם קיבוצי שנחתם להארכת התו הסגול

תאריך: 30.6.20

החלטת ועדת מעקב מיום 6.4.2020 – הסכמי קורונה

החלטת ועדת מעקב מיום 6.4.2020 – הסכמי קורונה

תאריך: 4.6.20

חוזר הממונה על השכר ועדת מעקב מיום 4.6.20 – הסכמי קורונה

חוזר הממונה על השכר ועדת מעקב מיום 4.6.20 – הסכמי קורונה

תאריך: 4.6.20

הסכם קיבוצי בדבר חזרה לשגרת חירום בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בשל נגיף הקורונה

הסכם קיבוצי בדבר חזרה לשגרת חירום בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בשל נגיף הקורונה

תאריך: 14.5.20

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – עדכון

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – עדכון

תאריך: 3.5.20

הסכם קיבוצי שנחתם במיגזר הציבורי 1.5.20 – התמודדות עם נגיף הקורונה הוראות מיוחדות לעובדי המיגזר הציבורי

הסכם קיבוצי שנחתם במיגזר הציבורי 1.5.20 – התמודדות עם נגיף הקורונה הוראות מיוחדות לעובדי המיגזר הציבורי

תאריך: 1.5.20

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום – תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום – תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020

תאריך: 19.4.20

הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שנחתם ביום 17/4/20

הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שנחתם ביום 17/4/20

תאריך: 17.4.20

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה לאחר חג הפסח בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בתקופת חירום בשל נגיף הקורונה

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה לאחר חג הפסח בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בתקופת חירום בשל נגיף הקורונה

תאריך: 18.4.20

שכר המינימום – עדכון השכר הבסיסי אפריל 2020

שכר המינימום – עדכון השכר הבסיסי

תאריך: 6.4.20

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון בעקבות תיקון החלטת הממשלה מיום 31.3.2020

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון בעקבות תיקון החלטת הממשלה

תאריך: 31.3.20

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון

תאריך: 29.3.20

חוזר הממונה על השכר הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום – נגיף הקורונה

חוזר הממונה על השכר הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום – נגיף הקורונה

תאריך: 21.3.20

הסכם קיבוצי שנחתם ביום 18.3.20 בעניין המצב בצל הקורונה, במגזר הציבורי

הסכם קיבוצי בעניין המצב בצל הקורונה, במגזר הציבורי

תאריך: 18.3.20

היערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום – התפשטות וירוס הקורונה – מרץ 2020

היערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום – התפשטות וירוס הקורונה

תאריך: מרץ 2020

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסקים באותו דירוג

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסקים באותו דירוג 2020

תאריך: 2020

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן – ינואר 2020

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן – ינואר 2020

תאריך: 19 ינואר 2020

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש דצמבר 2019

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש דצמבר 2019

תאריך: דצמבר 2019

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הסכם קיבוצי מיוחד ללבורנטים ברשת עמל מיום 29.10.2019

הסכם קיבוצי מיוחד ללבורנטים ברשת עמל מיום 29.10.2019

ועדת מעקב – גרירת גמולי השתלמות ממערכת הביטחון לשלטון המקומי + עדכון פעימה אחרונה 7.11.19

ועדת מעקב – גרירת גמולי השתלמות ממערכת הביטחון לשלטון המקומי + עדכון פעימה אחרונה

7.11.19

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש אוגוסט 2019

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש אוגוסט 2019

תאריך: 17.07.2019

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן שני מיום 1.02.2018

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן

תאריך: 1.02.2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

תאריך: 3.6.18

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי 18.11.2018

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי

תאריך: 18.11.2018

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים – הסכם קיבוצי מיוחד

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים – הסכם קיבוצי מיוחד

תאריך: 15.05.1973

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

תאריך: 4.04.1979

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

תאריך: 16.07.1981

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

תאריך: 22.08.1982

תוספת וותק בגין שירות חובה בצהל ,ימי השתלמות בשכר בחברות הממשלתיות-החלטת ועדת מעקב ממרץ 1983

תוספת וותק בגין שירות חובה בצהל ,ימי השתלמות בשכר בחברות הממשלתיות-החלטת ועדת מעקב ממרץ 1983

תאריך: 13.05.1983

הסכם הלבורנטים

הסכם הלבורנטים

תאריך: 1.08.1986

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

תאריך: 12.11.1989

הסכם ימי השתלמות בשכר

הסכם ימי השתלמות בשכר

תאריך: 15.02.1990

הסכם גמול השתלמות ראשון

הסכם גמול השתלמות ראשון

תאריך: 25.04.1991

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

תאריך: 26.05.1991

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

תאריך: 18.11.1991

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 9.01.1992

הסכם קיבוצי – תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

הסכם קיבוצי – תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

תאריך: 11.01.1992

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

תאריך: 29.07.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

תאריך: 1993-1996

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

תאריך: 1993-1996

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

תאריך: 18.08.1995

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

תאריך: 03.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

תאריך: 4.11.1999

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

תאריך: 4.08.2003

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

תאריך: 1.06.2006

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

תאריך: 17.04.2008

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

תאריך: 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

תאריך:14.01.2010

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

תאריך: 2010-20012

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

תאריך: 12.01.2011

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

תאריך: 12.01.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

תאריך: 11.04.2011

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

תאריך: 12.01.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

תאריך: 7.03.2012

הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

תאריך: 11.03.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס' 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס' 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

תאריך: 9.07.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

תאריך: 8.5.2013

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים מיום 24.04.2014

תאריך: 24.04.2014

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי מיום 3.01.2013

תאריך: 3.01.2016

הסכם קיבוצי כלל – לבורנטים מיום 18.03.2016

הסכם קיבוצי כלל – לבורנטים מיום 18.03.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

תאריך: 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 28.06.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 27.11.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

תאריך: 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 7-8.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 10.11.2016

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

תאריך: 17.01.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

תאריך: 16.02.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

תאריך: 14.9.2017

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 21.01.2018

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

תאריך: 20.01.18

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן מיום 21.01.18

תאריך: 21.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

תאריך: 9.01.18

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

תאריך: 1.2.2018

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

תאריך: 26.04.18

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם מיום 28.06.18 ביחס להסכם מסגרת מיום 18.04.16

תאריך: 18.04.16