הסכמים

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן שני מיום 1.02.2018

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן

תאריך: 1.02.2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

תאריך: 3.6.18

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי 18.11.2018

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי

תאריך: 18.11.2018

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים - הסכם קיבוצי מיוחד

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים – הסכם קיבוצי מיוחד

תאריך: 15.05.1973

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

תאריך: 4.04.1979

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

תאריך: 16.07.1981

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

תאריך: 22.08.1982

הסכם הלבורנטים

הסכם הלבורנטים

תאריך: 1.08.1986

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

תאריך: 12.11.1989

הסכם ימי השתלמות בשכר

הסכם ימי השתלמות בשכר

תאריך: 15.02.1990

הסכם גמול השתלמות ראשון

הסכם גמול השתלמות ראשון

תאריך: 25.04.1991

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

תאריך: 26.05.1991

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

תאריך: 18.11.1991

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 9.01.1992

הסכם קיבוצי - תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

 הסכם קיבוצי – תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

תאריך: 11.01.1992

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

תאריך: 29.07.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

תאריך: 1993-1996

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

תאריך: 1993-1996

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

תאריך: 18.08.1995

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

תאריך: 03.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

תאריך: 4.11.1999

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

 הסכם גמול השתלמות ב’ שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

תאריך: 4.08.2003

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

תאריך: 1.06.2006

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

תאריך: 17.04.2008

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

תאריך: 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

תאריך:14.01.2010

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

תאריך: 2010-20012

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

תאריך: 12.01.2011

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

תאריך: 12.01.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

תאריך: 11.04.2011

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

תאריך: 12.01.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

תאריך: 7.03.2012

הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

 הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

תאריך: 11.03.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס' 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס’ 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

תאריך: 9.07.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

תאריך: 8.5.2013

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים מיום 24.04.2014

תאריך: 24.04.2014

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי מיום 3.01.2013

תאריך: 3.01.2016

הסכם קיבוצי כלל - לבורנטים מיום 18.03.2016

הסכם קיבוצי כלל – לבורנטים מיום 18.03.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

תאריך: 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 28.06.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 27.11.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

תאריך: 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 7-8.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 10.11.2016

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

תאריך: 17.01.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

תאריך: 16.02.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

תאריך: 14.9.2017

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם

 הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 21.01.2018

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

תאריך: 20.01.18

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - עדכון תוספת השכר השקלית

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן מיום 21.01.18

תאריך: 21.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

תאריך: 9.01.18

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

תאריך: 1.2.2018

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

תאריך: 26.04.18

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם מיום 28.06.18 ביחס להסכם מסגרת מיום 18.04.16

תאריך: 18.04.16