במטרה לשפר את מערך הסמינרים של אגודת בית ההנדסאי והטכנאי, מינה יו"ר הסתדרות ההנדסאים, דני הורנשטיין, ועדה שבחנה את מכלול הפעילות בתחום. היעד שהוצג לוועדה היה להבטיח שהסמינרים המקצועיים שעורכת האגודה בחו"ל לחבריה יהיו ברמה גבוהה, ותוך עמידה בדרישות המתחייבות בנוגע לסמינר מקצועי בחו"ל, וזאת במחירים הטובים ביותר שניתן להשיג, מבלי לפגוע באיכות של הסמינר המקצועי.

במסגרת ההליך, הוועדה פנתה לקבלת הצעות מעשר סוכנויות נסיעות, כאשר עם חלקן עבדה האגודה בעבר וחלקן חדשות. פניה מסוג תעשה אחת לחצי שנה, על מנת להבטיח עדכניות ההצעות וקבלת המחירים הטובים ביותר למועד הפנייה. במסגרת ההליך הנוכחי נבחרו סוכני הנסיעות שיבצעו את הפעילות במחצית הראשונה של שנת 2018.

המחירים של הסמינרים המקצועיים בחו"ל במחצית הראשונה של שנת 2018, נמוכים בכ-10% בממוצע מהמחירים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. אנו נמשיך לפעול להוזלת המחירים גם בעתיד. 

תוכנית הסמינרים הספציפיים וקהל היעד לכל אחד מהסמינרים מפורסמת באתר של האגודה, וחברי האגודה מוזמנים לקחת חלק בפעילותה.

היעדרות בשכר בזמן הסמינרים בחו"ל
לאחרונה סוכם עם נציבות שירות המדינה על כך כי משרדי הממשלה השונים רשאים לאשר עד 2 ימי היעדרות בשכר, אחת לשנתיים, לצורך ההשתתפות של עובדיהם החברים באגודת בית ההנדסאי והטכנאי, בסמינרים מקצועיים בחו"ל. 
היעדרות בשכר תאושר לאחר חזרתו של העובד מהסיור הלימודי בחו"ל ולאחר בחינת התאמת תכני הסמינר ומסגרתו לרישות הנציבות. פרטים מלאים על הקריטריונים ניתן לקבל באגודה.