הטכנאים, ההנדסאים והלבורנטים ברשויות המקומיות עושים עבודה חיונית וחשובה. לצערי, חשיבות עבודתם לא תואמת את
שכרם. בהסכם השכר שנחתם התחלנו לתקן את עיוותי השכר ובראשם מניעת המצב המביש של הזדקקות להשלמת הכנסה.
ההסכם חל על למעלה מ-000,2 עובדים, המועסקים במגוון רב של תפקידים במערכות המים והתשתיות, איכות הסביבה,
לוגיסטיקה, בקרת רמזורים, מערכות מידע וכן לבורנטים במערכת החינוך. תוספות השכר ישולמו על פני תקופת ההסכם עד
לאמצע 2019 ,וחלקו כבר שולמו בפועל. ההסכם מקנה תוספות שכר משמעותיות שמגיעות עד %25 לאורך שנות ההסכם.
תוספות אלה מבטיחות כי העובדים יצאו לראשונה ממעגל העובדים הנזקקים להשלמת הכנסה, ומעתה יוכלו להתפרנס בכבוד
בתנאי השכר הראויים להם. כחלק מכך הוסדר כי שכר העובדים המחושב לצורכי הפרשות פנסיוניות יגדל אף הוא. עוד נקבע
בהסכם כי עובדים אשר החלו את עבודתם לאחר מרץ 1999 ,יקבלו תוספת ניהול מיוחדת שתנוע בין %5.7 ל-%5.12 משכרם,
בהתאם לרמת הניהול, גודל הרשות ומספר הכפיפים.
בנוסף לכך, לראשונה יינתן ביטוי כספי ליכולות ותחומי מומחיות שצברו העובדים ומחייבים השכלה ותעודות רישוי מתאימות
בתחומים של: חשמל, איכות סביבה, נוף וממוני בטיחות. תוספות אלה יהיו בגובה של %10 מהשכר.
ההסכם אליו הגענו מהווה פריצת דרך ובשורה של ממש. אני מבטיח שזו התחנה הראשונה ולא האחרונה בדרך לשיפור מעמדם
ושכרם של הטכנאים, ההנדסאים והלבורנטים ברשויות המקומיות. ההסכם נותן ביטוי מלא לגמולי ההשתלמות, שנשחקו ערב