הסתדרות ההנדסאים הינה איגוד מקצועי, המאגד את ציבור ההנדסאים, טכנאים, לבורנטים ושרטטים מוסמכים, בהתאם לחוקת ההסתדרות והסדר האוטונומיה, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוקה.

הסתדרות ההנדסאים, הינה הסתדרות מקצועית אוטונומית, הפועלת במסגרת ההסתדרות החדשה.

להסתדרות ההנדסאים, הסמכות לייצג את חבריה עניינית ובלעדית בכל הנושאים הספציפיים הנוגעים להם במישור הארצי והמקומי, לקיים משא ומתן ישיר עם המעסיקים בענייני הסכמי עבודה, תנאי שכר וזכויות חבריה בכל מגזרי המשק.

המעמד המשפטי האוטונומי של הסתדרות ההנדסאים מעניק לוועדים ולנציגויות של ההנדסאים והטכנאים במקומות עבודה, את הזכות להיות הנציגות הבלעדית המוסמכת של ההסתדרות כלפי המעסיקים, בנושאים ספציפיים כגון: מבנה שכר, טבלאות שכר, תקני משרות, מתח דרגות, תנאי עבודה במישור הארצי והמקומי, קידום ושיבוץ במשרות, פיטורי הנדסאים וטכנאים וכל נושא אחר עליו מחליטה הסתדרות ההנדסאים, באישורו של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה.

לקריאת המסמך "הסדר האוטונומיה הסתדרות ההנדסאים 1989" בלשונית חדשהלחץ כאן