על מנת להרשם כחבר בהסתדרות ההנדסאים יש לפעול כדלקמן:

1. למלא את טופס הבקשה כחבר/ה בהסתדרות ההנדסאים בכתב יד ברור וקריא. להורדת הטופס – לחץ כאן

2. לצרף לטופס ההצטרפות עותק או צילום של המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות
  • דיפלומה המאשרת סיום לימודי הנדסאי וטכנאי במכללה טכנולוגית המוכרת על ידי הסמכות הממשלתית הקבועה בחוק ו/או תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במשרד העבודה (רשות ההסמכה לשעבר) למרשם ההנדסאים והטכנאים – לחץ כאן
  • באם שמך או שם משפחתך שונה מזה המופיע בדיפלומה או בתעודת הרישום יש להציג אישור על שינוי השם
  • אימות מסמכים – על כל עותק ו/או צילום אחד מהמסכמים הללו להיות מאושר כמתאים למקור על ידי אחד מהגורמים הבאים:
    יו”ר מחוז / חטיבה בהסתדרות ההנדסאים
    מחלקת כח אדם / משאבי אנוש במקום העבודה
    עורך דין או נוטריון

 

תעריפי דמי טיפול לרישום להסתדרות ההנדסאים והפקת תעודה

דמי טיפול לרישום להסתדרות ההנדסאים הינם חד פעמיים, ניתן לשלם במזומן, או בהמחאה “למוטב בלבד” לפקודת: “עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים”. בהתאם לתעריפים הבאים:

משלם דמי חבר להסתדרות החדשה 0.95%            50 ₪
משלם דמי טיפול ארגוני בלבד 0.8%                     150 ₪
לא משלם כל תשלום להסתדרות החדשה              200 ₪

את הטופס ניתן להגיש באחד ממשרדי מחוז הסתדרות ההנדסאים הקרובים לאזור מגוריך, הסתדרות ההנדסאים מאפשרת לחבריה לקבל שירות בקרבת מקום מגוריהם או עבודתם.

יש להתקשר למשרדי המחוז טרם הגעתך – למשרדי המחוזות – לחץ כאן