הטכנולוגים הרפואיים מצטרפים להסתדרות ההנדסאים

בית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה), בישיבתו מיום 9 במאי 2013 אישר פה אחד את העברת הטכנולוגים הרפואיים להסתדרות ההנדסאים. הטכנולוגים הרפואיים, שרובם הינם הנדסאי מכשור רפואי ומגמות נוספות, היו מאוגדים עד כה באיגוד העובדים הפרא-רפואיים שבוטל.

שלומי מרום, אושר באותה הישיבה, כממונה על חטיבת הטכנולוגיים הרפואיים, במסגרת הסתדרות ההנדסאים. הסתדרות ההנדסאים מקבלת בברכה את חבריה החדשים, הטכנולוגים הרפואיים עם הצטרפותם לשורותיה.

לפתיחת טופס הצטרפות להסתדרות ההנדסאים לחץ כאן

חזון