הצטרף/י אלינו

הסתדרות ההנדסאים בישראל, מזמינה אותך ההנדסאי, הטכנאי, הטכנולוג הרפואי, לבורנט שרטט, בעלי דיפלומה או בעלי תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במשרד העבודה (לשעבר "רשות ההסמכה") להיות חבר/ה בהסתדרות מקצועית המייצגת את ההנדסאים והטכנאים במדינת ישראל.

יש למלא את הטופס באמצעות דפדפן כרום Chrome בלבד

  פרטים אישיים

  הערה : יש לבחור את מחוז הסתדרות ההנדסאים אליו תשלח בקשת ההצטרפות לפי אזור מגוריך

  כתובת מגורים

  יש למלא רחוב ומספר בית או תא דואר.

  מקום עבודה

  תואר

  מסמכים

  חובה לצרף דיפלומה ו/או תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

  (בסריקה בלבד ולא בצילום בסמרטפון).

  אקדמאים/מהנדסים המועסקים כלבורנטים חובה לצרף בנוסף גם תלוש שכר.

  מדורגים בלבד ללא דיפלומה - חובה לצרף תלוש שכר ותעודה הקיימת ברשותכם במקום דיפלומה.

  הצהרת המבקש

  הנני מצהיר כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים. *

  הינך מאשר כי בעת הצטרפותך להסתדרות ההנדסאים והטכנאים (הארגון), יהיה עליך למסור לנו גם מידע אישי על אודותייך, בהתאם למבוקש בטופס ההצטרפות. אין עליך חובה חוקית למסור לנו את המידע הזה, והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום - לא נוכל להשלים את רישומך לארגון. המידע שתמסור יישמר במאגר המידע של הארגון, המצוי בבעלות עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל (ע.ר.) ומוחזק בידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה (הסתדרות העובדים). העמותה מנהלת את המאגר עבור הסתדרות ההנדסאים והטכנאים ולפי הוראותיה. השימוש במידע ייעשה לצורך ניהול החברות והפעילות הארגונית של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, לרבות פניות בדיוור ישיר לחברי הארגון. מסירת המידע לצורך הצטרפות לארגון כוללת גם את הסכמתך כי מעת לעת נשתף את המידע עם גופי הסמך של הסתדרות ההנדסאים ועם הסתדרות העובדים–אם ובמידה שבחרת להיות חבר בהסתדרות עובדים. גופי הסמך כוללים את מועדון הצרכנות הוט, החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים, אתגר – המכללה להנדסה וטכנולוגיה, הנדסאים תל-אביב, אגודת בית ההנדסאי והטכנאי, קרן ידע, והנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל. המידע יימסר להם לצורך עדכון פרטיך ולכל מטרה אחרת שלה הסכמת בעת שהצטרפת אליהם או המותרת כחוק.

  הנני מאשרלא מאשר שתבוצע עבורי בדיקה מקצועית להחלת ההטבות מתוקף הסכמי הסתדרות ההנדסאים בתחום הפנסיוני - במידה והתיבה "מאשר" מסומנת תועבר לאתר לצורך אישור הרשאה וחתימה

  שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה