בחודש אוגוסט האחרון, נחתם הסכם השכר ברשויות המקומיות. הסכם זה החל לטפל בתיקון עיוותי שכר, ובראשם מניעת המצב המביש של הזדקקות להשלמת הכנסה. על אף הישגי הסכם חשוב זה, הבנו כי נותרה עוד עבודה רבה לפנינו.

במסגרת ההסכם סקטור הלבורנטים קיבל מענה חלקי לבעיותיו הייחודיות. על כן הובן כי פתרון בעיות הלבורנטים מחייב הקמת ועד ארצי שיגבש את רשימת הצרכים הייחודיים לסקטור, ויסייע להסתדרות ההנדסאים בניהול המו"מ בעניינם. הובטח ללבורנטים הרבים שפנו בנושא כי הסתדרות ההנדסאים תפעל להקמת וועד כזה, והשבוע הדבר אכן קרה.

במסגרת יום עיון (שהוכר כיום עבודה בתשלום) התקבצו מאות לבורנטיות ולבורנטים מכל רחבי הארץ. הם קיבלו סקירה על הסתדרות ההנדסאים והטכנאים וגופי הסמך שלה, שמעו הרצאות העשרה מרתקות ובסוף היום בחרו את חברי הוועד הארצי. 

ברכות לוועד הלבורנטים הנבחר
מתוך 11 מועמדים, נבחרו לוועד הארצי 7 חברות:

הקמת ועד לבורנטים ארצי אנו מאחלים הצלחה רבה לוועד הנבחר ומצפים לתחילת העבודה עמו, כדי להמשיך את הטיפול בבעיות היסוד של סקטור הלבורנטים במערכת החינוך בארץ.