סיכום הועידה השמינית של הסתדרות ההנדסאים – ממשיכים בתנופה

בחודש ספטמבר, לפני חגי תשרי, התכנסה הועידה השמינית של הסתדרות ההנדסאים. מטרת ועידה זו, כמו קודמותיה, היה להבטיח כי הסתדרות ההנדסאים תמשיך לצעוד בדרך שהתוו מייסדיה ושתבטיח את מעמד סקטור ההנדסאים והטכנאים בישראל.

הקמת בית ההנדסאי – לציון 60 שנה ליסוד הסתדרות ההנדסאים

השנה מציינת הסתדרות ההנדסאים 60 שנה להקמתה. בראשית ימי המדינה חטיבת הטכנאים הייתה נדבך קטן בהסתדרות המהנדסים. זלמן שנקמן ז”ל הוביל את הטכנאים

הסדר פנסיה חדש ומשופר לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

לאחר מו”מ אינטנסיבי הושגה עבור חברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים הטבה משופרת בהסכם הקיים עם חברת מנורה מבטחים. התנאים המיטביים המשודרגים שהושגו…

הקמת ועד לבורנטים ארצי

בחודש אוגוסט האחרון, נחתם הסכם השכר ברשויות המקומיות. הסכם זה החל לטפל בתיקון עיוותי שכר, ובראשם מניעת המצב המביש של הזדקקות להשלמת הכנסה…

משרדים חדשים לאגודה, לקרן ולקופה

במטרה לשפר את השירות הניתן לחברים באגודת בית ההנדסאי ולחוסכים בקרן ההשתלמות ובקופת הגמל שלנו – עברו שלושת הגופים למשרדים ברחוב הברזל 26 תל-אביב.

חברים המעוניינים לטפל בענייניהם יוכלו לעשות זאת באופן מרוכז ויעיל מול הגופים השונים ללא איבוד זמן עבודה יקר – במקום אחד.

גרירת גמולי השתלמות

הגענו לסיכום עם אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר בעניין הנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למגזר הציבורי. מדובר בהישג כך שמעתה, הנדסאי או טכנאי אשר נקלט בדירוג הנדסאים וטכנאים במגזר הציבורי ואשר

הורדת מחירי הסמינרים בחו”ל

במטרה לשפר את מערך הסמינרים של אגודת בית ההנדסאי והטכנאי, מינה יו”ר הסתדרות ההנדסאים, דני הורנשטיין, ועדה שבחנה את מכלול הפעילות בתחום. היעד שהוצג לוועדה היה להבטיח שהסמינרים המקצועיים שעורכת האגודה בחו”ל לחבריה יהיו ברמה….