מרשם ההנדסאים והטכנאים

הרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, מקנה הכרה בתואר הנדסאי/טכנאי מוסמך ואישור לעסוק במקצועות ההנדסאות והטכנאות בתחומים בהם החוק מחייב רישום, כגון: אדריכלות, בניין, חשמל, עיצוב פנים וכו'.

הרישום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בנייה) ובתחום אדריכלות ועיצוב פנים מקנה זכות חתימה על תכנון מבנה פשוט, כמוגדר בחוק.

רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  מהווה תנאי למתן רישיון חשמל למחזיק בתעודה (דיפלומה) של הנדסאי או של טכנאי מוסמך בתחום החשמל.

הרישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הוא באחריות היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים באגף רישום ורישוי עיסוקים העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

לקריאת המסמך "חוק ההנדסאי"  – לחץ כאן

לקריאת המסמך "סקירה על חוק ההנדסאי"  – לחץ כאן