צמיחתה ושגשוגה של מדינת ישראל, כמו גם יכולתה להתמודד עם אתגרים בטחוניים, נשענים על המשאב האנושי הטכנולוגי. בכל העולם, הנדסאים וטכנאים מהווים את בסיס הפירמידה של כלכלות מוטות טכנולוגיה. גם בארץ מהווים ההנדסאים והטכנאים חלק מהשדרה הטכנולוגית של המשק הישראלי.

בעיית המפתח של המשק הישראלי היא פריון נמוך בהשוואה למדינות המפותחות. הפריון הנמוך פוגע בכושר התחרות של ישראל ולא מאפשר לה לממש את מלוא הפוטנציאל העצום הגלום בה. הסיבה המרכזית לפריון הנמוך היא מחסור משמעותי בבעלי הכשרה טכנולוגית ברבדים השונים.

הסתדרות ההנדסאים מובילה שינוי מהותי, שתכליתו לשפר את מעמדם של ההנדסאים והטכנאים, ובכך להביא להגדלתו ולביסוסו של סקטור חיוני זה.

השגת חזון זה תתאפשר באמצעות פעילות נמרצת במישורים הבאים:
• הגנה על מעמדם המקצועי וקידומם לתחומים נוספים
• שיפור שכרם ותנאי העסקתם
• שימור וקידום ייצוגם האוטונומי
• הבטחת הכשרה נאותה במכללות הטכנולוגיות

חזון זה יושג בשיתוף פעולה עם:
• משרדי הממשלה: העבודה והרווחה, האוצר והכלכלה
• המכללות הטכנולוגיות והאקדמיה
• המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע (מה"ט)
• התעשיינים והמעסיקים
• ההסתדרות הכללית וההסתדרויות האוטונומיות האחרות

חזון