כישלון בתשלום גמול השתלמות

התרחשה בעיה בעת החיוב. לא בוצע חיוב וההרשמה לא הושלמה.

אנא פנה אלינו בטופס צור קשר