ההנהלה החדשה במכון התקנים עמדה לפרסם שורה של מכרזים לאיוש משרות בכירות במכון, תוך השמטה מכוונת של זכותם של ההנדסאים להתמודד בהם. פניות בעל פה ובכתב לא הביאו לשינוי המצב, וההנהלה התבצרה בעמדתה.

הסתדרות ההנדסאים, באמצעות משרד עו״ד אלעד מורג, פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה נגד כוונת ההנהלה לפרסם 5 מכרזים באופן הזה. במקום מענה לבקשה, הודיעה ההנהלה שהיא לא תפרסם את המכרזים.

בית הדין לעבודה קבע שככל שההנהלה תבקש לפרסם מחדש את המכרזים, היא תעביר אותם לידי נציגות העובדים, לפחות שבוע לפני הפרסום, כדי שניתן יהיה לפנות לבית הדין ולקבל בעניינם החלטה.

הבקשה העיקרית להכריע בחוקיות אופן פעולת ההנהלה נקבעה לדיון לאחר תום מצב החירום.