בחודש ספטמבר, לפני חגי תשרי, התכנסה הועידה השמינית של הסתדרות ההנדסאים. מטרת ועידה זו, כמו קודמותיה, היה להבטיח כי הסתדרות ההנדסאים תמשיך לצעוד בדרך שהתוו מייסדיה ושתבטיח את מעמד סקטור ההנדסאים והטכנאים בישראל. כיבדו אותנו בנוכחותם בועידה: יו"ר ההסתדרות – אבי ניסנקורן, שר העבודה והשירותים החברתיים – חיים כץ, חברי וראשי ועדים, עובדי ומנהלי יחידות הסמך של הסתדרות ההנדסאים ואורחים ממגזרים שונים במשק העובדים עימנו בשיתוף פעולה.בסיום הועידה נבחרתי להמשיך ולכהן כיו"ר של הסתדרות ההנדסאים. אני רואה בתפקיד חשוב זה שליחות ויעוד. הסתדרות ההנדסאים בראשותי תוביל שינוי מהותי, שתכליתו לשפר את מעמדם של ההנדסאים והטכנאים, ובכך להביא להגדלתו ולביסוסו של סקטור חיוני זה. השגת חזון זה תתאפשר באמצעות פעילות נמרצת במישורים הבאים:

  • הגנה על מעמדם המקצועי של ההנדסאים וקידומם לתחומים נוספים.

  • שיפור שכרם ותנאי העסקתם של ההנדסאים והטכנאים.

  • שימור וקידום ייצוגם האוטונומי.

  • הבטחת הכשרה נאותה במכללות הטכנולוגיות.

לצד הפעילות האסטרטגית, נמשיך לעסוק באופן מתמיד, יום-יום, בטיפול בבעיות שוטפות במקומות עבודה שונים. זה מתחיל מטיפול במימוש זכויות של עובדים פרטניים, ממשיך במתן סיוע לקבוצות עובדים שרוצות להתאגד לוועדים ונגמר בניהול סכסוכי עבודה סביב מגוון נושאים ובעיות: תנאי עבודה, שכר, פנסיה, קידומים.כדי להבטיח את היכולת של הסתדרות ההנדסאים לבצע את המשימות שלה, עליה לפעול כחלק מההסתדרות הכללית, אבל גם לשמור על אוטונומיה. אוטונומיה שתיתן ביטוי לצרכים הייחודים של ההנדסאים והטכנאים. משימה זאת דורשת מאיתנו לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום עם ההסתדרות הכללית וגם עם ההסתדרויות האחרות. בזכות האוטונומיה ובזכות שיתוף הפעולה הגענו להישגים רבים. בכוונתי להמשיך לחזק ולבסס את האוטונומיה שלנו, תוך הגברת שיתוף הפעולה עם ההסתדרות הכללית.

הוועידה השמינית דני הורנשטיין אבי ניסנקורן

אני גאה בכך שלצידי פועלים בהסתדרות ההנדסאים בחטיבות השונות, במחוזות וביחידות הסמך אנשים מעולים ומנוסים, אשר עובדים ימים ולילות ונותנים את הלב והנשמה לטובת קידום הטכנאים וההנדסאים בישראל. בהזדמנות זו ברצוני להודות להם על עבודתם המסורה והמאומצת.שלמה שני – נשיא כבוד של הסתדרות ההנדסאים שלמה שני, הקים את ועד ההנדסאים והטכנאים הראשון בקמ”ג ובמקביל פעל כיד ימינו של זלמן שנקמן ז"ל להשגת מעמד אוטונומי להסתדרות ההנדסאים. עם פרישתו של שנקמן מתפקידו, החליפו שני והמשיך לבסס את הסתדרות ההנדסאים.שלמה שני הוביל לחתימת הסכם 93-96 המהווה את ההסכם המשמעותי ביותר בשירות הציבורי. במסגרת ההסכם, שופר משמעותית שכרם של ההנדסאים והטכנאים.שלמה שני, ראה את האיגוד המקצועי כמקשה אחת של זכויות ושכר עובדים, המשולבת עם מכלול שירותי פרט ועל כן הקים את מועדון הצרכנות והרווחה “הוט” ושיכלל את פעולת האגודות המקצועיות.בזכות ניסיונו וכישוריו מונה שני בשעתו ליו”ר האגף לאיגוד מקצועי לצד תפקידו כיו”ר הסתדרות ההנדסאים. לאחר פרישתו ובחירתו של יצחק (איציק) שטיינר ז”ל, לתפקיד יו”ר הסתדרות ההנדסאים, המשיך שלמה שני בפעילותו כמנכ”ל אגודת בית ההנדסאי והטכנאי.

 

 כהוקרה והערכה על תרומתו יוצאת הדופן ופעילותו הענפה רבת השנים החליטה הועידה השמינית למנותו לתפקיד נשיא כבוד של הסתדרות ההנדסאים. בטקס הענקת המינוי השתתפו יו"ר ההסתדרות – אבי ניסנקורן ושר העבודה חיים כץ.

כהוקרה והערכה על תרומתו יוצאת הדופן ופעילותו הענפה רבת השנים החליטה הועידה השמינית למנותו לתפקיד נשיא כבוד של הסתדרות ההנדסאים. בטקס הענקת המינוי השתתפו יו"ר ההסתדרות – אבי ניסנקורן ושר העבודה חיים כץ.