הסתדרות ההנדסאים 60 שנה להקמתה

השנה מציינת הסתדרות ההנדסאים 60 שנה להקמתה. בראשית ימי המדינה חטיבת הטכנאים הייתה נדבך קטן בהסתדרות המהנדסים. באותה תקופה תפקידם של הטכנאים הוגדר כ"מתווכים בין המהנדס האקדמאי לבין פועלי הייצור". זלמן שנקמן ז"ל הוביל את הטכנאים לפרוש ולהקים איגוד מקצועי עצמאי שיזקוף את קומתם. ועידת היסוד של איגוד הטכנאים התכנסה בדצמבר 1957 ובאפריל 1958 קם באופן רשמי איגוד הטכנאים, לימים הסתדרות הטכנאים וההנדסאים.

דרך ארוכה עברנו מאז, כשאנו מחזקים בהתמדה את מעמד הסקטור שלנו באמצעות הסתדרות ההנדסאים ומוסדותיה. מ-2,243 טכנאים שהיו בשנות החמישים תחת הסתדרות המהנדסים, צמחנו ללמעלה מ-50,000 טכנאים והנדסאים בהסתדרות ההנדסאים האוטונומית. כבוד גדול נפל בחלקנו להמשיך ולפתח מפעל עצום וחשוב זה.

בית ההנדסאי – לכבוד 60 שנה
בהסתדרות ההנדסאים שמחים לבשר לכם כי לאחר תקופת הערכות ארוכה, במהלכה נבדקו עשרות רבות של מבנים, נרכש במתחם בסר בבני ברק מבנה עצמאי שישמש כבית ההנדסאי. במבנה רחב ידיים זה ירוכזו במקום אחד השירותים הניתנים על ידי יחידות הסמך. דבר זה יועיל הן לעמיתים המבקשים לקבל שירות והן יתרום ליצירת סינרגיה בין היחידות השונות. כך ניתן יהיה לייעל שירותים קיימים ולפתח שירותים חדשים. בחודשים הקרובים יושלם תכנון ובינוי הפנים של המבנה ויחידות הסמך תעבורנה אליו בראשית שנת 2019. עדכונים בהמשך.

ועד חדש במקורות
ברכות לוועד הטכנאים וההנדסאים החדש שנבחר במקורות:
יו"ר: רועי שלמה, חברי הוועד: אורלי מלכה-פישר, יובל הילב, דוד מנחם,
ציפי שטרנברג, אורנה לוי ועמי אדרי. זו אבן דרך חשובה בייצוב וביסוס העבודה המאורגנת במקורות וביטוי לאינטרסים הייחודיים של ההנדסאים והטכנאים במקורות, מבלי לפגוע בכוחו ובאפקטיביות של ארגון העובדים הארצי. הסתדרות ההנדסאים תעניק את כל הכח והתמיכה לוועד החדש במשימתו לשפור תנאי ההעסקה והעבודה במקורות.