תעריפי גמול השתלמות

תעריפי גמול השתלמות

תעריפי גמול השתלמות

מעודכן ליום: 01.06.2006

הנדסאים וטכנאים מוסמכים

גמול א’                                         328.76 ₪

גמול ב’ עד דרגה 40+                     328.76 ₪

גמול ב’ לדרגות 41 עד 43+             430.86 ₪

גמול ב’ מדרגה 44 ומעלה                430.86 ₪

או 9% מהשכר המשולב

הגבוה מבניהם

 

טכנאים לא מוסמכים

גמול א’                                          228.43 ₪

גמול ב’ עד דרגה 40+                      228.43 ₪

גמול ב’ לדרגות 41 ומעלה                 328.76 ₪

קרא עוד...

מדריך לקבלת גמול השתלמות

הבהרה חשובה: מובהר בזאת כי יש לוודא במשרדי מחוז הסתדרות ההנדסאים ו/או באתר משרד החינוך לפני רישום לכל קורס לגמול השתלמות, באם המוסד הלימודי וכן הקורס מאושרים על ידי משרד החינוך.
למשרדי המחוז לחץ כאן
לאתר משרד החינוך לחץ כאן

 

נוהלים לקבלת גמולי השתלמות ראשון ושני

• מילוי טופס בקשה חתום על ידי מגישה לכל סוג גמול השתלמות בניפרד.
• דיפלומה ותעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים הנדסאים- רשות ההסמכה לשעבר).
• אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצוין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה, המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים והטכנאים ותיאור תפקיד.
• אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים. במידה ואינך חבר עליך להירשם כחבר בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.
• אימות המסמכים למקור: יש להחתים את כל המסמכים המוגשים לוועדה כזהים למקור, על ידי מחלקת כ”א במקום העבודה או על ידי יו”ר מחוז/חטיבה בהסתדרות ההנדסאים.
• כל הקורסים הנלמדים לגמול השתלמות חובה עליהם להיות מאושרים על ידי משרד החינוך (הקורסים יאושרו בוועדת הגמול רק בתנאי שאושרו סופית במשרד החינוך).

 

כללי זכאות להגשת גמול השתלמות ראשון

הנדסאי/טכנאי מדופלם: דיפלומה, תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים/הנדסאים – רשות ההסמכה לשעבר).

תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר, מאושרות ע”י משרד החינוך (על מגיש הבקשה לוודא זאת מול מוסד הלימודים) על התעודות יצוינו מס’ שעות הלימוד, תאריך תחילה וסיום הלימודים.

שרטט/לבורנט: תעודת רישום בפנקס השרטטים/לבורנטים (רשות ההסמכה) תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר, מאושרים על ידי משרד החינוך (על מגיש הבקשה לוודא זאת מול מוסד הלימודים).

ובנוסף הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

 

טכנאי מושווה (ללא דיפלומה): יש להמציא תעודה ממשלתית המעידה על 12 שנות לימוד, תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר מאושרת ע”י משרד החינוך (על החבר לוודא זאת מול מוסד הלימודים).

ובנוסף הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

 

 

כללי זכאות להגשת גמול השתלמות שני

הנדסאים/טכנאים/שרטטים/לבורנטים:

• דיפלומה, תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים/הנדסאים רשות ההסמכה לשעבר).

• אישור ועדת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים על הזכאות לגמול השתלמות ראשון.

• קורסים בהיקף של 400 שעות שהסתיימו ב- 5 השנים שקדמו למועד ההגשה ולא שימשו לצורך קבלת הגמול הראשון, כאשר לפחות 200 שעות מהן בתחום המקצועי הצר. על התעודות יצוינו מספר שעות הלימוד, תאריך תחילה וסיום הלימודים.

 

דמי טיפול בבקשות לגמול השתלמות

דמי טיפול בגמול השתלמות ישולמו בעת הגשת הבקשה, בהמחאה “למוטב בלבד”, לפקודת “עמותת הסתדרות ההנדסאים והטכנאים” על סך 150 ש”ח.

כללי הזכאות בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לעניין הזכאות לגמולי השתלמות בדירוג ההנדסאים והטכנאים. להסכמי גמול השתלמות לחץ כאן

את הטופס ניתן להגיש באחד ממשרדי מחוז הסתדרות ההנדסאים הקרובים לאזור מגוריך, הסתדרות ההנדסאים מאפשרת לחבריה לקבל שירות בקרבת מקום מגוריהם או עבודתם.

יש להתקשר למשרדי המחוז טרם הגעתך, למשרדי המחוזות לחץ כאן

קרא עוד...

הסכמים בנושא גמול השתלמות

הסכמים בנושא גמול השתלמות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

הנחיות הממונה על השכר בעניין זכאות לגמול השתלמות בעת העברת עובד מדירוג לדירוג

תאריך: 21.03.1993

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 09.01.1992

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב מיום 12.11.1989

תאריך: 12.11.1989

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

הסכם גמול השתלמות ראשון-אפריל 1991

תאריך: 04.1991

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

הסכם גמול השתלמות ב’ שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18

קרא עוד...

גרירת גמולי השתלמות

גרירת גמולי ההשתלמות של הנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למגזר הציבורי

הגענו לסיכום עם אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר בעניין הנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למגזר הציבורי. מדובר בהישג, כך שמעתה הנדסאי או טכנאי אשר נקלט בדירוג הנדסאים וטכנאים במגזר הציבורי ואשר יציג תלוש שכר מצה”ל לפיו היה זכאי ל”תוספת תואר הנדסאי טכנאי”, יוכל לגרור את גמול ההשתלמות לו היה זכאי מצה”ל לתפקידו החדש במגזר הציבורי.

להורדת החוזר לחצו כאן

קרא עוד...

אתגר מכללה להנדסה וטכנולוגיה

מכללת אתגר

אתגר מכללה להנדסה וטכנולוגיה מיסודה של הסתדרות ההנדסאים היא עמותה רשומה.

המכללה נוסדה לפני 45 שנה ומאז מקיימת מגוון רחב של תחומי הכשרה בפריסה ארצית בשלוחות המכללה, במתקני לימוד ובמקומות העבודה.

מסלולי לימוד מגוונים:

  • הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים במגמות הנדסיות/טכנולוגיות בפקוח מה”ט,
  • קורסי הכשרה מקצועית ולימודי תעודה בתחומים רבים בפיקוח משרד העבודה
  • קורסים ייעודיים לבקשת וועדי העובדים והנהלות הארגונים
  • קורסי גמול השתלמות המוכרים על-ידי משרד החינוך ומותאמים לוועדות הגמול בדירוגי השכר והסקטורים השונים
  • ימי עיון טכנולוגיים

קרא עוד...

הסכמים

הסכמים

הנחיות הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי במגזר הציבורי מתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הנחיות הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי במגזר הציבורי מתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

תאריך: 1.7.20

הסכם קיבוצי שנחתם להארכת התו הסגול

הסכם קיבוצי שנחתם להארכת התו הסגול

תאריך: 30.6.20

החלטת ועדת מעקב מיום 6.4.2020 - הסכמי קורונה

החלטת ועדת מעקב מיום 6.4.2020 – הסכמי קורונה

תאריך: 4.6.20

חוזר הממונה על השכר ועדת מעקב מיום 4.6.20 - הסכמי קורונה

חוזר הממונה על השכר ועדת מעקב מיום 4.6.20 – הסכמי קורונה

תאריך: 4.6.20

הסכם קיבוצי בדבר חזרה לשגרת חירום בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בשל נגיף הקורונה

הסכם קיבוצי בדבר חזרה לשגרת חירום בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בשל נגיף הקורונה

תאריך: 14.5.20

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה - עדכון

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – עדכון

תאריך: 3.5.20

הסכם קיבוצי שנחתם במיגזר הציבורי 1.5.20 - התמודדות עם נגיף הקורונה הוראות מיוחדות לעובדי המיגזר הציבורי

הסכם קיבוצי שנחתם במיגזר הציבורי 1.5.20 – התמודדות עם נגיף הקורונה הוראות מיוחדות לעובדי המיגזר הציבורי

תאריך: 1.5.20

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום - תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום – תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020

תאריך: 19.4.20

הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שנחתם ביום 17/4/20

הסכם קיבוצי במגזר הציבורי שנחתם ביום 17/4/20

תאריך: 17.4.20

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה לאחר חג הפסח בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בתקופת חירום בשל נגיף הקורונה

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה לאחר חג הפסח בשירות המדינה ובמגזר הציבורי בתקופת חירום בשל נגיף הקורונה

תאריך: 18.4.20

שכר המינימום - עדכון השכר הבסיסי אפריל 2020

שכר המינימום – עדכון השכר הבסיסי

תאריך: 6.4.20

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה - עדכון בעקבות תיקון החלטת הממשלה מיום 31.3.2020

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון בעקבות תיקון החלטת הממשלה

תאריך: 31.3.20

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה - עדכון

הנחיית הממונה על השכר בדבר עבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – עדכון

תאריך: 29.3.20

חוזר הממונה על השכר הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום - נגיף הקורונה

חוזר הממונה על השכר הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום – נגיף הקורונה

תאריך: 21.3.20

הסכם קיבוצי שנחתם ביום 18.3.20 בעניין המצב בצל הקורונה, במגזר הציבורי

הסכם קיבוצי בעניין המצב בצל הקורונה, במגזר הציבורי

תאריך: 18.3.20

היערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום - התפשטות וירוס הקורונה - מרץ 2020

היערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום – התפשטות וירוס הקורונה

תאריך: מרץ 2020

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסקים באותו דירוג

גרירת גמול השתלמות במעבר בין מעסקים באותו דירוג 2020

תאריך: 2020

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן - ינואר 2020

הסכמי המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן – ינואר 2020

תאריך: 19 ינואר 2020

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש דצמבר 2019

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש דצמבר 2019

תאריך: דצמבר 2019

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הבטחון לחברות ממשלתיות

תאריך: 10/07/2018

הסכם קיבוצי מיוחד ללבורנטים ברשת עמל מיום 29.10.2019

הסכם קיבוצי מיוחד ללבורנטים ברשת עמל מיום 29.10.2019

ועדת מעקב – גרירת גמולי השתלמות ממערכת הביטחון לשלטון המקומי + עדכון פעימה אחרונה 7.11.19

ועדת מעקב – גרירת גמולי השתלמות ממערכת הביטחון לשלטון המקומי + עדכון פעימה אחרונה

7.11.19

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש אוגוסט 2019

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש אוגוסט 2019

תאריך: 17.07.2019

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן שני מיום 1.02.2018

הוראות ביצוע- יישום הסכם מסגרת מתוקן

תאריך: 1.02.2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני 2018

תאריך: 3.6.18

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי 18.11.2018

הסכם עדכון הקצאת עלות תוספות השכר בשלטון המקומי

תאריך: 18.11.2018

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

הסכם להקמת קרן השתלמות לטכנאים מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

הסכם קיבוצי מיוחד 65-4219 הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בשירות הציבורי מיום 25.10.1964

תאריך: 25.10.1964

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים - הסכם קיבוצי מיוחד

תשלום בגין כוננות בשירות הציבור לדירוג ההנדסאים והטכנאים – הסכם קיבוצי מיוחד

תאריך: 15.05.1973

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

הסכם תוספת שהייה בדרגה בשירות הציבורי מיום 4.04.1979

תאריך: 4.04.1979

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

דירוג ההנדסאים והטכנאים הסכם השכר מיום 16.07.1981

תאריך: 16.07.1981

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

הסכם ימי השתלמות בשכר מיום 22.08.1982

תאריך: 22.08.1982

תוספת וותק בגין שירות חובה בצהל ,ימי השתלמות בשכר בחברות הממשלתיות-החלטת ועדת מעקב ממרץ 1983

תוספת וותק בגין שירות חובה בצהל ,ימי השתלמות בשכר בחברות הממשלתיות-החלטת ועדת מעקב ממרץ 1983

תאריך: 13.05.1983

הסכם הלבורנטים

הסכם הלבורנטים

תאריך: 1.08.1986

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

גמול השתלמות ללא מוסמכים -ועדת מעקב

תאריך: 12.11.1989

הסכם ימי השתלמות בשכר

הסכם ימי השתלמות בשכר

תאריך: 15.02.1990

הסכם גמול השתלמות ראשון

הסכם גמול השתלמות ראשון

תאריך: 25.04.1991

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

ועדת מעקב- הצמדת גמולי השתלמות למדד

תאריך: 26.05.1991

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

ריכוז הוראות גמול השתלמות בדרוג הנדסאים וטכנאים

תאריך: 18.11.1991

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות לאנשי צבא לשעבר המועסקים בשירות המדינה

תאריך: 9.01.1992

הסכם קיבוצי - תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

 הסכם קיבוצי – תוספת שהייה בדרגה בשלטון המקומי מיום 11.01.1992

תאריך: 11.01.1992

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

הסכם גמול השתלמות מיום 29.07.1993

תאריך: 29.07.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

הסכם קיבוצי כללי הזכאות לקבלת גמול השתלמות מיום 27.09.1993

תאריך: 27.09.1993

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

הסכם שכר בשירות הציבורי הנדסאים וטכנאים 1993-1996

תאריך: 1993-1996

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

הבהרות לגבי קידום בדרגות לדירוג ההנדסאים בשלטון המקומי ביחס להסכם

תאריך: 1993-1996

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

הסכם קופת גמל מפעלית מיום 10.08.1995

תאריך: 18.08.1995

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

סעיף 6.1 הסכם שלטון מקומי מרץ 1999

תאריך: 03.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

הסכם קיבוצי מסגרת מיום 4.11.1999

תאריך: 4.11.1999

הסכם גמול השתלמות ב' שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

 הסכם גמול השתלמות ב’ שינוי תעריפים דרגות 41,44 מיום 13.06.2001

תאריך: 13.06.2001

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי תוספת בלתי יחודית 22% מיום 4.08.2003

תאריך: 4.08.2003

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

טבלת שכר בדירוג ההנדסאים והטכנאים מיום 1.06.2006

תאריך: 1.06.2006

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

הסכם מסגרת בשירות הציבור מיום 17.04.2008

תאריך: 17.04.2008

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

ועדת מעקב-הגדלת תוספות שכר רוחביות מיום 14.1.2010

תאריך: 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

הסכם תוספת 2009 מיום 14.1.2010

תאריך:14.01.2010

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

הסכם 2010-2012 שלבים ביישום

תאריך: 2010-20012

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

הסכם מסגרת בשירות הציבורי

תאריך: 12.01.2011

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

הסכם המסגרת בשירות הציבורי- הוראות ביצוע של הממונה על השכר במשרד האוצר ביחס להסכם

תאריך: 12.01.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

הסכם עלות 7.25 אחוז מיום 11.04.2011

תאריך: 11.04.2011

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

הסכם עקרונות תוספת 1.5 אחוז בשלטון המקומי מיום 12.01.2012

תאריך: 12.01.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

הסכם השלמת עלות 0.3 בשירות הציבורי מיום 7.03.2012

תאריך: 7.03.2012

הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

 הוראת ביצוע הסכם קיבוצי תשלום 5 אחוז ביחס להסכם 7.03.2012

תאריך: 11.03.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס' 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

הסכם תוספת ניהול בשלטון המקומי הודעה בעניני עובדים מס’ 13-2013 ביחס להסכם 17.05.2012

תאריך: 9.07.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

הסכם מסגרת קיבוצי מיום 8.5.2013

תאריך: 8.5.2013

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים

סיכום עקרונות -טכנאי מעבדה ללימודי המדעים מיום 24.04.2014

תאריך: 24.04.2014

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי מיום 3.01.2013

תאריך: 3.01.2016

הסכם קיבוצי כלל - לבורנטים מיום 18.03.2016

הסכם קיבוצי כלל – לבורנטים מיום 18.03.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

הסכמי מסגרת ועקרונות בשלטון המקומי מיום 18.4.2016

תאריך: 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם לבורנטים 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

יישום שיעור שווי תוספת שיקלית 1% ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 28.06.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

הנחיות הממונה על השכר לתשלום המענק החד פעמי ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 27.11.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

הסכם מסגרת 7.5% מיום 18.04.2016

תאריך: 18.04.2016

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

הסכם קיבוצי רפורמה בתכנון ובנייה מיום 13.06.2013

תאריך: 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

הוראות ביצוע מרכז השלטון המקומי וועדות לתכנון ובנייה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

חוזר המנהל הכללי 544 -הסכם ועדות מקומיות לתכנון ובניה ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 7-8.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

החלת הסכם תכנון ובנייה על שלוש הערים הגדולות ביחס להסכם 13.06.2016

תאריך: 10.11.2016

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

הוראות ביצוע הנדסאים, טכנאים ולבורנטים ביחס להסכם 16.02.2017

תאריך: 17.01.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי הנדסאים, טכנאים, מהנדסים ולבורנטים במערכת החינוך מיום 16.02.2017

תאריך: 16.02.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

הסכם קיבוצי ועדת מעקב בשלטון המקומי הנדסאים טכנאים ולבורנטים מיום 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

חוזר המנהל הכללי 555 מרכז השלטון המקומי ביחס להסכם 3.08.2017

תאריך: 3.08.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

הסכם קיבוצי דירוג מחר ועיתונאים מיום 14.9.2017

תאריך: 14.9.2017

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכמי הקמת קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם

 הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ביחס להסכם 18.04.2016

תאריך: 21.01.2018

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

גרירת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים העוברים ממערכת הביטחון למיגזר הציבורי מיום 6.3.18

תאריך: 6.3.18

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

תאריך: 20.01.18

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 - עדכון תוספת השכר השקלית

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן מיום 21.01.18

תאריך: 21.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

הסכם מסגרת במשק מתוקן מיום 9.01.18

תאריך: 9.01.18

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

הסכם קיבוצי מיום 1.2.2018 חלוקת שארית העלות בשלטון המקומי

תאריך: 1.2.2018

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

קיצור שעות העבודה בשירות המדינה- שכר מינימום 26.04.18

תאריך: 26.04.18

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק

תשלום החלק השני של המענק החד פעמי תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם מיום 28.06.18 ביחס להסכם מסגרת מיום 18.04.16

תאריך: 18.04.16

קרא עוד...

זכויות עובדים

זכויות עובדים

קצובת ביגוד מגזר ציבורי לשנת 2020

קצובת ביגוד מגזר ציבורי לשנת 2020

תאריך: 22 יוני 2020

חוזר הממונה על השכר קצובת הבראה - עדכון 2020

חוזר הממונה על השכר קצובת הבראה – עדכון 2020

תאריך: מאי 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל

תאריך: ינואר 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל

תאריך: ינואר 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2020

תאריך: ינואר 2020

תוספת מעונות - עדכון התוספת ינואר 2020

תוספת מעונות – עדכון התוספת ינואר 2020

תאריך: ינואר 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019

תאריך: מאי 2019

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

תקנות רישוי להנדסאי בנייה ואדריכלות

תקנות רישוי להנדסאי בנייה ואדריכלות

תאריך: 1987

כיצד ניתן לחשב ותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

כיצד ניתן לחשב ותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

תאריך: 1987

פדיון ימי מחלה מיום

פדיון ימי מחלה מיום 7.02.1990

תאריך: 7.02.1990

תעש - הכרה למענק יובל במי שהועסק כעובד מדינה

3א תעש-הכרה למענק יובל במי שהועסק כעובד מדינה

תאריך: 11.12.2002

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

תאריך: 10.7.2016

הנחיות נציב המדינה בעניין צו הרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

הנחיות נציב המדינה בעניין צו הרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

תאריך: 12.4.2018

זיכוי ממס בגין לימודי מקצוע סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה

זיכוי ממס בגין לימודי מקצוע סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה

תאריך: 9.3.2017

חוזר הממונה על השכר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה - שכר השעה של עובדים שעתיים בשירות המדינה

חוזר הממונה על השכר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר השעה של עובדים שעתיים בשירות המדינה

תאריך: 26.4.2018

חוזר יור-הנחיית משרד העבודה בעניין שכר מינימום-18.6.18

חוזר יור-הנחיית משרד העבודה בעניין שכר מינימום-18.6.18

תאריך: 11.2018

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 במגזר הציבורי

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 במגזר הציבורי

תאריך: 17.6.2019

עדכון שכר מינימום וקיצור שבוע עבודה במגזר הפרטי אפריל 2018

עדכון שכר מינימום וקיצור שבוע עבודה במגזר הפרטי אפריל 2018

תאריך: 24.4.2018

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה - שכר מינימום לשעה

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר מינימום לשעה

תאריך: 26.4.2018

קצובת הבראה עדכון 2019

קצובת הבראה עדכון 2019

תאריך: 26.5.2019

קצובת נסיעה

קצובת נסיעה

תאריך: 28.1.2018

ריכוז תוספות שכר לביצוע משכורת חודש יוני 2016

ריכוז תוספות שכר לביצוע משכורת חודש יוני 2016

תאריך: יוני 2018

תקרת שכר לעניין דמי חבר דמי טיפול ארגוני - עדכון

תקרת שכר לעניין דמי חבר דמי טיפול ארגוני – עדכון

תאריך: 16.1.2018

תשלום תוספת מעונות לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילדיה מחמת מחלה או נכות

תשלום תוספת מעונות לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילדיה מחמת מחלה או נכות

תאריך: 25.4.2018

מדריך לפורש משירות המדינה

מדריך לפורש משירות המדינה

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

עדכון הממונה על השכר במשרד האוצר תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספות 2019

עדכון הממונה על השכר במשרד האוצר תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספות 2019

תאריך: 17.1.2018

תקני עובדי סיוע במערכת החינוך

תקני עובדי סיוע במערכת החינוך

תאריך: 1.03.2004

זכאות לגמול השתלמות למי שעבר ממערכת הביטחון לשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות למי שעבר ממערכת הביטחון לשירות המדינה

תאריך: 15.03.2005

שעור המס על ההכנסה בעבודה במשמרות

שעור המס על ההכנסה בעבודה במשמרות

תאריך: 1.06.2006

טבלת השכר לדירוג ההנדסאים והטכנאים

 טבלת השכר לדירוג ההנדסאים והטכנאים עדכון יוני

תאריך: 1.06.2006

זכאות עובדי המדינה היוצאים בשליחות לחול לקצובת ביגוד

זכאות עובדי המדינה היוצאים בשליחות לחול לקצובת ביגוד

תאריך: 1.01.2007

כרטיס טיסה למרכז הארץ לעובדי מדינה הגרים באילת

כרטיס טיסה למרכז הארץ לעובדי מדינה הגרים באילת

תאריך: 30.01.2007

תנאי שרות בשלטון המקומי

תנאי שרות בשלטון המקומי

תאריך: 01.2007

קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית בשירות הציבורי-עדכון החשב הכללי

קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית בשירות הציבורי-עדכון החשב הכללי

תאריך: 1.03.2007

היעדרות מן העבודה ביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה ביום העצמאות

היעדרות מן העבודה ביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה ביום העצמאות

תאריך: 2007

הענקת דרגות אישיות בשלטון המקומי

הענקת דרגות אישיות בשלטון המקומי

תאריך: 6.2007

זכויות העובד במגזר הפרטי

זכויות העובד במגזר הפרטי

תאריך: 11.2007

הסכם פנסיית חובה במשק - שאלות ותשובות עידכון ינואר 2008

הסכם פנסיית חובה במשק – שאלות ותשובות עידכון ינואר 2008

תאריך: 2.01.2008

הטבות לחיילי המילואים שהינם עובדי מדינה

הטבות לחיילי המילואים שהינם עובדי מדינה

תאריך: 26.01.2009

מדריך למפוטר - עדכון אפריל 2009

מדריך למפוטר-עדכון אפריל 2009

תאריך: 04.2009

מדריך דמי הבראה 2009

מדריך דמי הבראה

תאריך: 2009

החזר הוצאות נסיעה

החזר הוצאות נסיעה -ילקוט הפרסומים 6302

תאריך: 09.2011

צו הרחבה בדבר פנסיית חובה

צו הרחבה בדבר פנסיית חובה-ילקוט הפרסומים 6302

תאריך: 09.2011

הפקדות לקופת גמל עובדי מדינה - הנחיות החשב הכללי

הפקדות לקופת גמל עובדי מדינה-הנחיות החשב הכללי

תאריך: 2011

זכויות העובדים המגזר הפרטי

זכויות העובדים המגזר הפרטי

תאריך: 01.2012

שינויים בהפרשות לפנסיה צוברת בשירות הציבורי

שינויים בהפרשות לפנסיה צוברת בשירות הציבורי

תאריך: 8.05.2013

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

תאריך: 16.12.2013

עדכון קצובת הבראה במגזר הפרטי

עדכון קצובת הבראה במגזר הפרטי

תאריך: 2013

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי

תאריך: 15.09.2014

העדרות בשל מחלת ילד בשלטון מקומי

העדרות בשל מחלת ילד בשלטון מקומי

תאריך: 11.2014

הזכות של קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל

הזכות של קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל להיעדר מעבודתו ביום הזכרון השנתי

תאריך: 2014

כללי חישוב חוק שכר מינימום - העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה, התשעה - 2015

כללי חישוב חוק שכר מינימום – העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה , התשעה – 2015

תאריך: 16.04.2015

שיעורי הפרשה לקופות גמל במגזר הציבורי

שיעורי הפרשה לקופות גמל במגזר הציבורי

תאריך: 1.06.2015

ותק מקוצעי להנדסאים וטכנאים בשלטון המקומי

ותק מקוצעי להנדסאים וטכנאים בשלטון המקומי

תאריך: 8.2015

זכאות לתשלום מענק יובל עדכון דצמבר 2015

זכאות לתשלום מענק יובל עדכון דצמבר 2015

תאריך: 12.2015

שכר מינימום עדכון ינואר 2017

שכר מינימום עדכון ינואר 2017

תאריך: 1.2017

תשלום דמי הבראה בשירות הציבורי מאי 2017

תשלום דמי הבראה בשירות הציבורי מאי 2017

תאריך: 16.05.2017

תשלום בגין קצובת ביגוד בשירות הציבורי לשנת 2017

תשלום בגין קצובת ביגוד בשירות הציבורי לשנת 2017

תאריך: 18.06.2017

שכר מינימום עדכון דצמבר 2017

שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017

תאריך: 6.12.2017

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018

תאריך: 16.01.2018

עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני

עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני

תאריך: 16.01.2018

ותק מקצועי הנדסאים וטכנאים בשירות המדינה

ותק מקצועי הנדסאים וטכנאים בשירות המדינה

חוק ימי מחלה - עבור מחלת ילד

חוק ימי מחלה – עבור מחלת ילד

כללי הזכאות לוותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

כללי הזכאות לוותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

מתח דרגות ועדות מרחביות לתכנון ובניה

מתח דרגות ועדות מרחביות לתכנון ובניה

נבצרות אשה יולדת לטפל בתינוקה

נבצרות אשה יולדת לטפל בתינוקה

תקופת מתן הודעה מוקדמת בפיטורין או התפטרות עובד

תקופת מתן הודעה מוקדמת בפיטורין או התפטרות עובד

תשלום בגין העסקה במשרה חלקית בשלטון המקומי

תשלום בגין העסקה במשרה חלקית בשלטון המקומי

קרא עוד...

מבנה אירגוני

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

magie@histadrut.org.il

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

dannyh@histadrut.org.il

רעות חיימוביץ

רעות חיימוביץ

מזכירת יו"ר החטיבות

03-6921471

Reuth@histadrut.org.il

מגי חיון

מגי חיון

מנהלת לשכת היו"ר

03-6921470

magie@histadrut.org.il

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921470

dannyh@histadrut.org.il

יו"ר חטיבות

שלמה פרלוב

שלמה פרלוב

יו"ר חטיבת המגזר העסקי

03-6921401

perlove@histadrut.org.il

יעקב לוי

יעקב לוי

מ"מ יו"ר הסתדרות ההנדסאים

03-6921492

yaacovl@histadrut.org.il

משה שגב

משה שגב

יו"ר חטיבת רשויות מקומיות

03-6921560

moshese@histadrut.org.il

שלומי מרום

שלומי מרום

יו"ר חטיבת הטכנולוגיים הרפואיים

03-6921473

shlomi.para@gmail.com

המחלקה לגמול השתלמות

חטיבת הדרכה וסטודנטים

המחלקה לגמול השתלמות

רוית רוזיליו

רוית רוזיליו

מנהלת מחלקת גמול השתלמות

ravits@histadrut.org.il

חושן לוינגר

חושן לוינגר

מזכירת הוועדה לגמול השתלמות

03-6921405

hoshenl@histadrut.org.il

חטיבת הדרכה וסטודנטים

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר חטיבת הדרכה וסטודנטים

03-6921473

eli@cts.org.il

אודליה אטרי

אודליה אטרי

מזכירת החטיבה

03-6921473

odelya@histadrut.org.il

חשבות והנהלת חשבונות

תאום וביצוע

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

חשבות והנהלת חשבונות

רונית נמני

רונית נימני

מרכזת חשבונות וכספים

03-6921406

ronitn@histadrut.org.il

תאום וביצוע

ריקי זוארץ

ריקי זוארץ

מנהלת המחלקה לתיאום וביצוע

03-6921407

histech@histadrut.org.il

לשכת יו"ר הסתדרות ההנדסאים

מגי חיון

מגי חיון

מנהלת לשכת היו"ר

03-6921470

magie@histadrut.org.il

רעות חיימוביץ

רעות חיימוביץ

מזכירת יו"ר החטיבות

03-6921471

reuth@histadrut.org.il

אשקלון ואשדוד

מחוז תל אביב והמרכז

אשקלון ואשדוד

אריה עורקבי

אריה עורקבי

יו”ר המחוז

052-4238250

arieo@histadrut.org.il

תמר צארום

תמר צארום

מזכירת יו”ר המחוז

03-6921801

tamartz@histadrut.org.il

מחוז תל אביב

אילנית אלזם - מחוז תל-אביב

אילנית אלזם

מזכירת יו”ר המחוז

03-6921867

ilanite@histadrut.org.il

גד גפני- מחוז תל-אביב

גד גפני

יו”ר המחוז

03-6921997

gad@histadrut.org.il

מחוז ירושלים

מחוז חיפה והצפון

מחוז ירושלים

ורד אליה-מחוז ירושלים

ורד אליה

מזכירת יו”ר המחוז

02-6233842

verede@histadrut.org.il

מאיה וולך-מחוז ירושלים

מאיה וולך

יו”ר המחוז

02-6233842

mayapa@histadrut.org.il

ליאת אברהמוב מרכזת השתלמויות

ליאת אברהמוב

מזכירת יו”ר המחוז

04-8610118

liatab@histadrut.org.il

מחוז חיפה והצפון

זהבה פרץ יו"ר המחוז

זהבה פרץ

יו”ר המחוז

04-8610138

zehavap.hf@histadrut.org.il

באר שבע והדרום

באר שבע והדרום

שלום שמלה-מחוז באר שבע

שלום שמלה

יו”ר המחוז

08-6463074

shamlas@histadrut.org.il

נילי שיטרית-מחוז באר שבע

נילי שטרית

מזכירת יו”ר המחוז

08-6463074

nilist.br@histadrut.org.il

חשבות והנהלת חשבונות

תאום וביצוע

יעוץ משפטי

חשבות והנהלת חשבונות

רונית נמני

רונית נימני

מרכזת חשבונות וכספים

03-6921406

ronitn@histadrut.org.il

תאום וביצוע

ריקי זוארץ

ריקי זוארץ

מנהלת המחלקה לתיאום וביצוע

03-6921407

histech@histadrut.org.il

יעוץ משפטי

נושאת תפקיד

עו"ד פרידה גוטמן

יועצת משפטית

03-6921446

fridag@histadrut.org.il

קרא עוד...

ראשי הסתדרות ההנדסאים לדורותיהם

זלמן שנקמן

זלמן שנקמן ז"ל

שנות כהונה 1957-1990

זלמן הוא האיש שייסד ועמד בראש הסתדרות ההנדסאים מאז היווסדה בשנת 1957, ועד לפרישתו לגמלאות בשנת 1990.

זלמן יזם והקים את מכללת אתגר כבית ההנדסאי והטכנאי ואת הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה ומיזמים נוספים. עד היום, אנו מסתכמים במקרים רבים על הסכמי השכר ותנאי עבודה למענם נאבק ועליהם הוא חתום.

גם השגת האוטונומיה להסתדרות ההנדסאים הוא פרי חזונו ויש מי הזוכרים שמושג “תואר הנדסאי” הוא פרי המצאתו, בכוונה להעניק מעמד מיוחד להנדסאים באשר הם.

זלמן היה מנהיג ואדם שדגל לנהוג ביושר, בהגינות ובדבקות למטרה, תוך שימת דגש על עבודת צוות ואווירה משפחתית. בדרך זו הוביל אותנו להישגים גדולים.

המבנה והתשתית היציבה שבנה והקים, אפשרו לנו להמשיך את דרכו לייצוגם ההולם של ההנדסאים והטכנאים בכל ענפי הטכנולוגיה בישראל.

זלמן השאיר אחריו יצירות למופת ומורשת לדורות ומחובתנו לשמור ולהנציח מורשת זו.

שלמה שני

שלמה שני

שנות כהונה 1990-2008

שלמה שני, היה בין העובדים הראשונים בקריה למחקר גרעיני בדימונה, (קמ”ג) לאחר שסיים את לימודיו כטכנאי מכונות והתמחה בתחום המטורולוגיה. הקים את ועד ההנדסאים והטכנאים הראשון בקמ”ג ובמקביל, החל להוביל את המאבק לייצוגם הייחודי האוטונומי במקומות העבודה בנגב. בשנת 1988, הגיע שלמה שני להסתדרות ההנדסאים לסייע למזכ”ל דאז זלמן שנקמן ז”ל, בפעילות אירגונית למתן מעמד אוטונומי להסתדרות ההנדסאים, תוך שיתוף פעולה עם הסתדרויות המהנדסים והאקדמאים במח”ר.
עם פרישתו של זלמן שיינקמן ז”ל מתפקידו, החל שלמה שני להקים את המוסדות הנבחרים של הסתדרות ההנדסאים, תוך מתן ייצוג מרבי למקומות העבודה ולקדם את פעילותן במתכונת של שיתוף פעולה לרבות במשאים ומתנים מול משרד האוצר ומעסיקים נוספים.
בשנת 1989, נחתמו עם הסתדרות העובדים כפי שכונתה בזמנו, הסדרי האוטונומיה להסתדרות ההנדסאים, אשר הגדירו חד משמעית את מעמדה הייחודי של הסתדרות ההנדסאים וסמכויותיה הארגוניות והתפעוליות.

בשנת 1995, נחתם ההסכם המשמעותי ביותר בשירות הציבור לציבור ההנדסאים והטכנאים, המכונה הסכם 93-96, שאת המשא ומתן מוביל שלמה שני יחד עם הסתדרויות המהנדסים והאקדמאים במח”ר, לאחר שביתה ממושכת בכל השירות הציבורי.

במסגרת ההסכם, שונה משמעותית שכרם של ההנדסאים והטכנאים, החל משינויי סולם השכר, גמול השתלמות ב’, הקמת קרן ידע ועמותה מקצועית נוספת להנדסאים וטכנאים, כחלק מתפישת עולמו של שלמה שני, כי הכשרה מקצועית הינה חלק בלתי נפרד מחיזוק מעמדם המקצועי של ההנדסאים והטכנאים. כמו כן נוסף מענק יובל לוותיקי השירות וגם לגמלאים ניתן מענה בעדכון שכרם.

עם כניסתו של ח”כ עמיר פרץ להסתדרות החדשה, כיו”ר האגף לאיגוד מקצועי, התמנה שלמה שני לסגן יו”ר האגף וסייע במהלכים למעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, לאחר שקודם לכן, הקים את קופת הגמל לרכיבים שאינם פנסיוניים להנדסאים וטכנאים ולאחר מכן לכל העובדים במגזר הציבורי.

שלמה שני, ראה את האיגוד המקצועי כמקשה אחת של זכויות ושכר עובדים המשולבת עם מכלול שירותי פרט ועל כן הקים את חברת הצרכנות והרווחה “הוט”, מתוך מטרה להגדיל את ההכנסה הפנויה של חברי הסתדרות ההנדסאים ולאפשר גם לבני משפחתם ליהנות מכך.

בין היתר, פיתח שלמה שני את שיטת הנקודות, המאפשרת צבירת זכויות של מי שחבר באגודות המקצועיות להנדסאים וטכנאים, מתוך דמי החבר השנתיים המשולמים על ידי המעסיק, על מנת שיוכל לנצלן להשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו”ל.

עמיר פרץ, כיו”ר ההסתדרות החדשה, מינה את שלמה שני כיו”ר האגף לאיגוד מקצועי וכסגנו. בתפקידו כיו”ר האגף לאיגוד מקצועי, לצד תפקידו כיו”ר הסתדרות ההנדסאים, היה מעורב במאבקים רבים, ביניהם המגמה לקעקע עבודה מאורגנת וליצור שינויים מבניים חד צדדיים בתאגידים ממשלתיים. גולת הכותרת הייתה מאבק “חיפה כימיקליים” והניסיון להביא למעצרו ולהובלתו בפני בית הדין לעבודה,
מאבק שזכה לתמיכה ציבורית בלתי רגילה. כמו כן היה בין מקימי קרן “מעגלים” למתן אופק תעסוקתי חדש למי שנשחק בעבודתו.

עם סיום תפקידו כיו”ר האגף לאיגוד מקצועי, חזר שלמה שני להסתדרות ההנדסאים, להמשיך בעשייה מבורכת ולבסס את הישגיה בפרט בכל הקשור לשירותי הפרט ולמעמדם המקצועי של חבריה.

לאחר פרישתו מההסתדרות החדשה ובחירתו של יצחק (איציק) שטיינר ז”ל, לתפקיד יו”ר הסתדרות ההנדסאים, ממשיך שלמה שני בפעילותו כמנכ”ל אגודת בית ההנדסי והטכנאי, יו”ר הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה, יו”ר קופת הגמל להנדסאים וטכנאים, יו”ר העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי ודירקטור בקרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים.

יצחק שטיינר

יצחק שטיינר ז"ל

שנות כהונה 2016 - 2008

שטיינר החל את פעילותו הציבורית לאחר שחרורו מצה”ל בוועד עובדי רפא”ל בדירוג המקצ”ט והפך עד מהרה ליושב ראש הוועד. בעת המשבר הגדול ברפא”ל בשנות התשעים, שימש שטיינר כיו”ר וועד הגג של עובדי רפא”ל, במאבק על קיומה של הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, הוביל מהלכים הרי גורל מול שר הביטחון בזמנו, יצחק רבין המנוח, שר האוצר וראש הממשלה, עד שנחתם ההסכם המיוחל שהוביל לתפנית בכל עתידה של רפא”ל לשנים הבאות. את ההסכם אפיין דבר עקרי שהיה חלק מתפישת עולמו של שטיינר, דאגה אין סופית לעובדים אותם ייצג. הסכם הפרישה של רפא”ל, נחשב לאחד ההסכמים ההיסטוריים רבי החשיבות בשינויים מבניים במקומות עבודה.

שטיינר הוביל במשך שנים את מאבקם של עובדי יחידות הסמך של מערכת הביטחון, הופעותיו בפני המוסד לבוררות מוסכמת בשירות הציבורי, היו שלב נוסף במאבקיו למען העובדים אותם ייצג ופסקי הבוררות שנפסקו, הביאו הישגים רבים לעובדי יחידות הסמך במערכת הביטחון.

בשנת 1997, השיב שטיינר בחיוב לפנייתו של שלמה שני, יו”ר הסתדרות ההנדסאים ויו”ר האגף לאיגוד מקצועי דאז, לפרוש מרפא”ל ולהגיע לתפקיד מזכיר חטיבה בהסתדרות ההנדסאים, על מנת לשמש בעתיד כיו”ר הסתדרות ההנדסאים.

לאחר פרישתו של שלמה שני, נבחר יצחק שטיינר ע”י מרכז הסתדרות ההנדסאים לתפקיד היו”ר תפקיד בו שימש עד לפטירתו. במקביל לתפקידו כיו”ר הסתדרות ההנדסאים, שימש שטיינר כמחזיק תיק מערכת הביטחון באגף לאיגוד מקצועי, תוך שהוא מסתייע בניסיונו רב השנים בפעילותו במערכת הביטחון, לקידום תנאי שכרם ועבודתם של עובדי המערכת בכללם.

יצחק שטיינר היה מעורב אישית בנועם הליכות, ביכולת אנליטית בלתי רגילה ובמקצועיות רבה במשאים ומתנים מאוד משמעותיים לשינויים רדיקלים והפרטות במגזר הציבורי:

– פירוק רשות השידור והקמת תאגיד השידור הציבורי.
– מעבר רפא”ל מיחידת סמך לחברה ממשלתית.
– הסכם ההבראה ותע”ש לקראת הפרטה.
– מאבק כנגד שינויים ארגוניים פוגעניים ביחידות הסמך.
– הסכם השכר ברשויות המקומיות.
– הסכם הלבורנטים- פריצת דרך אמתית בכל הקשור לתנאי העסקתם ושכרם של טכנאי המעבדה במערכת החינוך.
– הסכם הנדסאים ומהנדסים ברשות הכיבוי הארצי.
– מאבק על זכותם של הנדסאים וטכנאים לאייש משרות בשירות הציבורי ובכלל.
– הרחבת השירות לפרט, באמצעות גופי הסמך של הסתדרות ההנדסאים.
– הסכם פנסיה ייחודי להנדסאים וטכנאים.

בשנים האחרונות, שטיינר הקדיש מאמצים רבים לחקיקת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ולקידומו בעיקר בשירות הציבורי, חוק המהווה פריצת דרך היסטורית רבת משמעות לביסוס והכרה, במעמדם של ההנדסאים והטכנאים במדינת ישראל ובסיועו האישי של ח”כ, היום השר חיים כץ, נחקק החוק האמור ששינה בין לילה את מעמדם של ההנדסאים והטכנאים.

שטיינר, היה אדם, כמו שכינו אותו, איש של אנשים, עניו, בלתי מתנשא מדבר בגובה העיניים. “החדר שלי פתוח” כך אמר תמיד, “איני מסתיר כלום מאף אחד ותמיד אפשר להיכנס אלי בכל שעה”. תמיד בנאומיו בפני הציבור, היה קצר ותכליתי מה שלא יבינו בדקה, גם לא יבינו בשעה.

קרא עוד...
12
עמוד  1  מתוך  2