באנר עמוד הבית - בונים עתיד
באנר עמוד בית

הסתדרות ההנדסאים לשירותך

קופת גמל וקרן השתלמות
מועדון הוט
גמול השתלמות
דע את זכויותיך
הצטרפות להסתדרות ההנדסאים
דע את זכויותיך
סמינרים
ימי עיון

הסכנאים, ההנדסאים והלבורנטים ברשויות
המקומיות ﬠושים ﬠבודה חיונית ותשובה. לצﬠרי,
חשיבות ﬠבודתם לא תואמת את שכרם. בהסכם
השכר שנחתם התחלנו לתקן את ﬠיוותי השכר
ובראשם מניﬠת המצב המביש של הזדקקות
להשלמת הכנסה.
ההסכם חל על למעלה מ-2,000 ﬠובדים,
המוﬠסקים במגוון רב של תפקידים במﬠרכות המים
והתשתיות, איכות הסביבה, לוגיססיקה, בקרת
רמזורים, מﬠרכות מידﬠ וכן לבורנטים במﬠרכת
החינוך. תוספות השכר ישולמו ﬠל פני תקופת
ההסכם ﬠד לאמצﬠ 2019, וחלקו כבר שולמו בפוﬠל.
ההסכם מקנה תוספות שכר משמﬠותיות שמניﬠות

 

קרא עוד….

דני הורנשטיין - יושב הראש

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

דני הורנשטיין - יושב הראש

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים

הסכנאים, ההנדסאים והלבורנטים ברשויות
המקומיות ﬠושים ﬠבודה חיונית ותשובה. לצﬠרי,
חשיבות ﬠבודתם לא תואמת את שכרם. בהסכם
השכר שנחתם התחלנו לתקן את ﬠיוותי השכר
ובראשם מניﬠת המצב המביש של הזדקקות
להשלמת הכנסה.
ההסכם חל על למעלה מ-2,000 ﬠובדים,
המוﬠסקים במגוון רב של תפקידים במﬠרכות המים
והתשתיות, איכות הסביבה, לוגיססיקה, בקרת
רמזורים, מﬠרכות מידﬠ וכן לבורנטים במﬠרכת
החינוך. תוספות השכר ישולמו ﬠל פני תקופת
ההסכם ﬠד לאמצﬠ 2019, וחלקו כבר שולמו בפוﬠל.
ההסכם מקנה תוספות שכר משמﬠותיות שמניﬠות

 

קרא עוד….

ביטוח משכנתא מגדל