הבהרה חשובה: מובהר בזאת כי יש לוודא במשרדי מחוז הסתדרות ההנדסאים ו/או באתר משרד החינוך לפני רישום לכל קורס לגמול השתלמות, באם המוסד הלימודי וכן הקורס מאושרים על ידי משרד החינוך.
למשרדי המחוז לחץ כאן
לאתר משרד החינוך לחץ כאן

נוהלים לקבלת גמולי השתלמות ראשון ושני

• מילוי טופס בקשה חתום על ידי מגישה לכל סוג גמול השתלמות בניפרד.
• דיפלומה ותעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים הנדסאים- רשות ההסמכה לשעבר).
• אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצוין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה, המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים והטכנאים ותיאור תפקיד.
• אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים. במידה ואינך חבר עליך להירשם כחבר בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.
• אימות המסמכים למקור: יש להחתים את כל המסמכים המוגשים לוועדה כזהים למקור, על ידי מחלקת כ"א במקום העבודה או על ידי יו"ר מחוז/חטיבה בהסתדרות ההנדסאים.
• כל הקורסים הנלמדים לגמול השתלמות חובה עליהם להיות מאושרים על ידי משרד החינוך (הקורסים יאושרו בוועדת הגמול רק בתנאי שאושרו סופית במשרד החינוך).

כללי זכאות להגשת גמול השתלמות ראשון

הנדסאי/טכנאי מדופלם: דיפלומה, תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים/הנדסאים – רשות ההסמכה לשעבר).

תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר, מאושרות ע"י משרד החינוך (על מגיש הבקשה לוודא זאת מול מוסד הלימודים) על התעודות יצוינו מס' שעות הלימוד, תאריך תחילה וסיום הלימודים.

שרטט/לבורנט: תעודת רישום בפנקס השרטטים/לבורנטים (רשות ההסמכה) תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר, מאושרים על ידי משרד החינוך (על מגיש הבקשה לוודא זאת מול מוסד הלימודים).

ובנוסף הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

טבלה קרן השתלמות

טכנאי מושווה (ללא דיפלומה): יש להמציא תעודה ממשלתית המעידה על 12 שנות לימוד, תעודות סיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר מאושרת ע"י משרד החינוך (על החבר לוודא זאת מול מוסד הלימודים).

ובנוסף הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

טבלה קרן השתלמות

כללי זכאות להגשת גמול השתלמות שני

הנדסאים/טכנאים/שרטטים/לבורנטים:

• דיפלומה, תעודת רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים (פנקס הטכנאים/הנדסאים רשות ההסמכה לשעבר).

• אישור ועדת גמול השתלמות להנדסאים וטכנאים על הזכאות לגמול השתלמות ראשון.

• קורסים בהיקף של 400 שעות שהסתיימו ב- 5 השנים שקדמו למועד ההגשה ולא שימשו לצורך קבלת הגמול הראשון, כאשר לפחות 200 שעות מהן בתחום המקצועי הצר. על התעודות יצוינו מספר שעות הלימוד, תאריך תחילה וסיום הלימודים.

דמי טיפול בבקשות לגמול השתלמות ראשון ושני

יש לשלם דמי טיפול בגמול השתלמות על סך 150 ₪ בגין כל בקשה לגמול ראשון או שני בכרטיס אשראי, באתר הסתדרות ההנדסאים באופן מקוון בלבד.

לתשומת ליבכם! לא ניתן לשלם בכרטיס האשראי דיינרס.

יש לצרף את הקבלה לטופס הבקשה לגמול השתלמות (הקבלה תשלח לכתובת המייל שציינת בעת ביצוע התשלום).

את טופס הבקשה לגמול ראשון או שני ניתן להגיש באחד ממשרדי מחוז הסתדרות ההנדסאים הקרובים לאזור מגוריך, הסתדרות ההנדסאים מאפשרת לחבריה לקבל שירות בקרבת מקום מגוריהם או עבודתם.

יש להתקשר למשרדי המחוז טרם הגעתך, למשרדי המחוזות לחץ כאן

לצפייה בכללי הזכאות בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לעניין הזכאות לגמולי השתלמות בדירוג ההנדסאים והטכנאיםלחץ כאן