זכויות עובדים

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024 – תיקון – 7.2.24

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024 – תיקון – 7.2.24

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי – 31.1.24

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי – 31.1.24

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת 31.1.24

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת 31.1.24

תקרת שכר לעניין דמי חבר-דמי טיפול ארגוני – עדכון – 24.1.24

תקרת שכר לעניין דמי חבר-דמי טיפול ארגוני – עדכון – 24.1.24

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024 – 31.1.24

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024 – 31.1.24

משפחות החטופים והנעדרים מהמתקפה הרצחנית במלחמת חרבות ברזל המועסקים במגזר הציבורי – 27.12.23

משפחות החטופים והנעדרים מהמתקפה הרצחנית במלחמת חרבות ברזל המועסקים במגזר הציבורי – 27.12.23

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת

עדכון קצובת ביגוד לשנת -2023 במגזר הציבורי

עדכון קצובת ביגוד לשנת -2023 במגזר הציבורי

עדכון קצובת הבראה לשנת 2023

עדכון קצובת הבראה לשנת 2023

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2023

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2023

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022 – במגזר הציבורי

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022 – במגזר הציבורי

תאריך: 16 ביוני 2022

עדכון קצובת הבראה לשנת 2022

עדכון קצובת הבראה לשנת 2022

תאריך: 9 ביוני 2022

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה הוראת שעה התשפב – 2022

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה הוראת שעה התשפב – 2022

תאריך: 18 במאי 2022

קרוב משפחה מערכות ישראל – העדרות מהעבודה

קרוב משפחה מערכות ישראל – העדרות מהעבודה

תאריך: 29 במרץ 2022

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי – עדכון

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי – עדכון

תאריך: 23 בינואר 2022

תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספת

תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספת

תאריך: 23 בינואר 2022

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2021 – במגזר הציבורי

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2021 – במגזר הציבורי

תאריך: 16 ביוני 2021

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי

תאריך: 2 ביוני 2021

עדכון קצובת הבראה לשנת 2021

עדכון קצובת הבראה לשנת 2021

תאריך: 19 במאי 2021

תוספת מעונות זכויות הוריות עדכון התוספת

תוספת מעונות זכויות הוריות עדכון התוספת

תאריך: 7 ינואר 2021

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2021

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2021

תאריך: 7 ינואר 2021

קצובת ביגוד מגזר ציבורי לשנת 2020

קצובת ביגוד מגזר ציבורי לשנת 2020

תאריך: 22 יוני 2020

חוזר הממונה על השכר קצובת הבראה – עדכון 2020

חוזר הממונה על השכר קצובת הבראה – עדכון 2020

תאריך: מאי 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל

תאריך: ינואר 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה קופות גמל

תאריך: ינואר 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2020

תאריך: ינואר 2020

תוספת מעונות – עדכון התוספת ינואר 2020

תוספת מעונות – עדכון התוספת ינואר 2020

תאריך: ינואר 2020

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019

תאריך: מאי 2019

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

תקנות רישוי להנדסאי בנייה ואדריכלות

תקנות רישוי להנדסאי בנייה ואדריכלות

תאריך: 1987

כיצד ניתן לחשב ותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

כיצד ניתן לחשב ותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

תאריך: 1987

פדיון ימי מחלה מיום

פדיון ימי מחלה מיום 7.02.1990

תאריך: 7.02.1990

תעש – הכרה למענק יובל במי שהועסק כעובד מדינה

3א תעש-הכרה למענק יובל במי שהועסק כעובד מדינה

תאריך: 11.12.2002

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

תאריך: 10.7.2016

הנחיות נציב המדינה בעניין צו הרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

הנחיות נציב המדינה בעניין צו הרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה

תאריך: 12.4.2018

זיכוי ממס בגין לימודי מקצוע סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה

זיכוי ממס בגין לימודי מקצוע סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה

תאריך: 9.3.2017

חוזר הממונה על השכר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר השעה של עובדים שעתיים בשירות המדינה

חוזר הממונה על השכר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר השעה של עובדים שעתיים בשירות המדינה

תאריך: 26.4.2018

חוזר יור-הנחיית משרד העבודה בעניין שכר מינימום-18.6.18

חוזר יור-הנחיית משרד העבודה בעניין שכר מינימום-18.6.18

תאריך: 11.2018

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 במגזר הציבורי

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 במגזר הציבורי

תאריך: 17.6.2019

עדכון שכר מינימום וקיצור שבוע עבודה במגזר הפרטי אפריל 2018

עדכון שכר מינימום וקיצור שבוע עבודה במגזר הפרטי אפריל 2018

תאריך: 24.4.2018

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר מינימום לשעה

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – שכר מינימום לשעה

תאריך: 26.4.2018

קצובת הבראה עדכון 2019

קצובת הבראה עדכון 2019

תאריך: 26.5.2019

קצובת נסיעה

קצובת נסיעה

תאריך: 28.1.2018

ריכוז תוספות שכר לביצוע משכורת חודש יוני 2016

ריכוז תוספות שכר לביצוע משכורת חודש יוני 2016

תאריך: יוני 2018

תקרת שכר לעניין דמי חבר דמי טיפול ארגוני – עדכון

תקרת שכר לעניין דמי חבר דמי טיפול ארגוני – עדכון

תאריך: 16.1.2018

תשלום תוספת מעונות לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילדיה מחמת מחלה או נכות

תשלום תוספת מעונות לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילדיה מחמת מחלה או נכות

תאריך: 25.4.2018

מדריך לפורש משירות המדינה

מדריך לפורש משירות המדינה

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

עדכון הממונה על השכר במשרד האוצר תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספות 2019

עדכון הממונה על השכר במשרד האוצר תוספת מעונות (זכויות הוריות) עדכון התוספות 2019

תאריך: 17.1.2018

תקני עובדי סיוע במערכת החינוך

תקני עובדי סיוע במערכת החינוך

תאריך: 1.03.2004

זכאות לגמול השתלמות למי שעבר ממערכת הביטחון לשירות המדינה

זכאות לגמול השתלמות למי שעבר ממערכת הביטחון לשירות המדינה

תאריך: 15.03.2005

שעור המס על ההכנסה בעבודה במשמרות

שעור המס על ההכנסה בעבודה במשמרות

תאריך: 1.06.2006

טבלת השכר לדירוג ההנדסאים והטכנאים

 טבלת השכר לדירוג ההנדסאים והטכנאים עדכון יוני

תאריך: 1.06.2006

זכאות עובדי המדינה היוצאים בשליחות לחול לקצובת ביגוד

זכאות עובדי המדינה היוצאים בשליחות לחול לקצובת ביגוד

תאריך: 1.01.2007

כרטיס טיסה למרכז הארץ לעובדי מדינה הגרים באילת

כרטיס טיסה למרכז הארץ לעובדי מדינה הגרים באילת

תאריך: 30.01.2007

תנאי שרות בשלטון המקומי

תנאי שרות בשלטון המקומי

תאריך: 01.2007

קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית בשירות הציבורי-עדכון החשב הכללי

קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית בשירות הציבורי-עדכון החשב הכללי

תאריך: 1.03.2007

היעדרות מן העבודה ביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה ביום העצמאות

היעדרות מן העבודה ביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה ביום העצמאות

תאריך: 2007

הענקת דרגות אישיות בשלטון המקומי

הענקת דרגות אישיות בשלטון המקומי

תאריך: 6.2007

זכויות העובד במגזר הפרטי

זכויות העובד במגזר הפרטי

תאריך: 11.2007

הסכם פנסיית חובה במשק – שאלות ותשובות עידכון ינואר 2008

הסכם פנסיית חובה במשק – שאלות ותשובות עידכון ינואר 2008

תאריך: 2.01.2008

הטבות לחיילי המילואים שהינם עובדי מדינה

הטבות לחיילי המילואים שהינם עובדי מדינה

תאריך: 26.01.2009

מדריך למפוטר – עדכון אפריל 2009

מדריך למפוטר-עדכון אפריל 2009

תאריך: 04.2009

מדריך דמי הבראה 2009

מדריך דמי הבראה

תאריך: 2009

החזר הוצאות נסיעה

החזר הוצאות נסיעה -ילקוט הפרסומים 6302

תאריך: 09.2011

צו הרחבה בדבר פנסיית חובה

צו הרחבה בדבר פנסיית חובה-ילקוט הפרסומים 6302

תאריך: 09.2011

הפקדות לקופת גמל עובדי מדינה – הנחיות החשב הכללי

הפקדות לקופת גמל עובדי מדינה-הנחיות החשב הכללי

תאריך: 2011

זכויות העובדים המגזר הפרטי

זכויות העובדים המגזר הפרטי

תאריך: 01.2012

שינויים בהפרשות לפנסיה צוברת בשירות הציבורי

שינויים בהפרשות לפנסיה צוברת בשירות הציבורי

תאריך: 8.05.2013

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר

זיכויי תשלום מס הכנסה בגין גביית מס חבר או דמי טיפול לארגון עובדים יציג

תאריך: 16.12.2013

עדכון קצובת הבראה במגזר הפרטי

עדכון קצובת הבראה במגזר הפרטי

תאריך: 2013

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי

תאריך: 15.09.2014

העדרות בשל מחלת ילד בשלטון מקומי

העדרות בשל מחלת ילד בשלטון מקומי

תאריך: 11.2014

הזכות של קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל

הזכות של קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל להיעדר מעבודתו ביום הזכרון השנתי

תאריך: 2014

כללי חישוב חוק שכר מינימום – העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה, התשעה – 2015

כללי חישוב חוק שכר מינימום – העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה , התשעה – 2015

תאריך: 16.04.2015

שיעורי הפרשה לקופות גמל במגזר הציבורי

שיעורי הפרשה לקופות גמל במגזר הציבורי

תאריך: 1.06.2015

ותק מקוצעי להנדסאים וטכנאים בשלטון המקומי

ותק מקוצעי להנדסאים וטכנאים בשלטון המקומי

תאריך: 8.2015

זכאות לתשלום מענק יובל עדכון דצמבר 2015

זכאות לתשלום מענק יובל עדכון דצמבר 2015

תאריך: 12.2015

שכר מינימום עדכון ינואר 2017

שכר מינימום עדכון ינואר 2017

תאריך: 1.2017

תשלום דמי הבראה בשירות הציבורי מאי 2017

תשלום דמי הבראה בשירות הציבורי מאי 2017

תאריך: 16.05.2017

תשלום בגין קצובת ביגוד בשירות הציבורי לשנת 2017

תשלום בגין קצובת ביגוד בשירות הציבורי לשנת 2017

תאריך: 18.06.2017

שכר מינימום עדכון דצמבר 2017

שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017

תאריך: 6.12.2017

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018

תאריך: 16.01.2018

עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני

עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני

תאריך: 16.01.2018

ותק מקצועי הנדסאים וטכנאים בשירות המדינה

ותק מקצועי הנדסאים וטכנאים בשירות המדינה

חוק ימי מחלה – עבור מחלת ילד

חוק ימי מחלה – עבור מחלת ילד

כללי הזכאות לוותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

כללי הזכאות לוותק מקצועי בדירוג ההנדסאים והטכנאים

מתח דרגות ועדות מרחביות לתכנון ובניה

מתח דרגות ועדות מרחביות לתכנון ובניה

נבצרות אשה יולדת לטפל בתינוקה

נבצרות אשה יולדת לטפל בתינוקה

תקופת מתן הודעה מוקדמת בפיטורין או התפטרות עובד

תקופת מתן הודעה מוקדמת בפיטורין או התפטרות עובד

תשלום בגין העסקה במשרה חלקית בשלטון המקומי

תשלום בגין העסקה במשרה חלקית בשלטון המקומי