מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
זהבה פרץ
יו"ר המחוז
04-8610138 04-8610269 zehavap.hf@histadrut.org.il
ליאת אברהמוף
מזכירת יו"ר המחוז
04-8610118 04-8610195 liatab@histadrut.org.il
איריס וינברנד איריס וינברנד
מזכירת יו"ר המחוז
04-8610129 04-8610195 irisw@histadrut.org.il
זהבה פרץ יו"ר המחוז
זהבה פרץ
יו"ר המחוז
טל' 04-8610138
zehavap.hf@histadrut.org.il
ליאת אברהמוב מרכזת השתלמויות
ליאת אברהמוף
מזכירת יו”ר המחוז
טל' 04-8610118
פקס 04-8610195
liatab@histadrut.org.il
איריס וינברנד
איריס וינברנד
מזכירת יו”ר המחוז
טל' 04-8610129
פקס 04-8610195
irisw@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

בתיאום מראש

כתובת:
ימי קבלת קהל:

בתיאום מראש

כתובת: