מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
חיים אלקיים יו"ר המחוז 08-6463072 15386463072 haime@histadrut.org.il
נילי שיטרית-מחוז באר שבע נילי שטרית מזכירת יו"ר המחוז 08-6463074 15386271683 nilist.br@histadrut.org.il
נילי שיטרית-מחוז באר שבע
נילי שטרית מזכירת יו"ר המחוז
טל' 08-6463074
פקס: 08-6271683
nilist.br@histadrut.org.il
ימי קבלת קהל:

א’,ג’,ה’ 10:30 – 08:30

ג’ 17:00-18:30

כתובת:

להגעה או שליח: שדרות רגר 34, באר שבע

למשלוח מכתבים: ת"ד 627 באר שבע 8410501

ימי קבלת קהל:

א’,ג’,ה’ 10:30 – 08:30

ג’ 17:00-18:30

כתובת:

להגעה או שליח: שדרות רגר 34, באר שבע

למשלוח מכתבים: ת"ד 627 באר שבע 8410501