מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
אריה עורקבי אריה עורקבי
יו"ר המחוז
052-4238250 arieo@histadrut.org.il
אריה עורקבי
אריה עורקבי
יו"ר המחוז
טל' 052-4238250
arieo@histadrut.org.il

אשדוד:

ימי קבלת קהל:

יום ג' 16:00-18:00

כתובת:

שבי ציון 13 ת"ד 70 אשדוד 7710001

אשדוד:

ימי קבלת קהל:

יום ג’ 16:00-18:00

כתובת:

שבי ציון 13 ת"ד 70 אשדוד 7710001

        

אשקלון:

ימי קבלת קהל:

יום א’ 08:00-12:00

כתובת:

שד' בן גוריון ת"ד 47 אשקלון, 7810001

אשקלון:

ימי קבלת קהל:

א' 19:00-16:00

כתובת:

שבי ציון 13 ת"ד 70 אשדוד 7710001.