הנדסאים וטכנאים יקרים

במשך שנים רבות שירתתי את המדינה בתפקידים שונים במערכת הביטחון. לאחר פרישתי מהשירות נקראתי שוב לדגל – הפעם לשרת את הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. שימשתי כיד ימינו של יו"ר הסתדרות ההנדסאים והייתי אחראי על תיק משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות בהסתדרות. עם פטירתו הפתאומית של איציק שטיינר ז"ל ולאחר קבלת המנדט ממרכז הסתדרות ההנדסאים לקחתי על עצמי להוביל גוף חשוב זה אל מול שלל אתגרים ומשימות הניצבים בדרכנו.

עתיד סקטור ההנדסאים וההנדסאים
יעד מרכזי הניצב לפתחנו הוא שימור וקידום מעמד ההנדסאים והטכנאים במדינה. התמודדות עם משימה זו משלבת עבודה מאומצת בתחומי החקיקה והרגולציה לייחוד פעולות להנדסאים יחד עם פעילות נרחבת לקידום רפורמות לשיפור החינוך הטכנולוגי, המעמיד את דור העתיד של הסקטור שלנו. לשם כך רתמנו את טובי אנשי המקצוע בארץ ויחד עימם אנחנו מפעילים מערך של משפטנים, קשרי ממשל, אנשי פדגוגיה, תעשייה, כלכלנים ועוד. כולם פועלים יחד, בהנחייתי, לקידום יוזמות המיטיבות עם הסקטור שלנו וכן למניעת פעילות העלולה לפגוע בנו.

האיגוד המקצועי – ליבת העשייה
לצד פעילות צופת עתיד, אנו עוסקים באופן מתמיד בטיפול בבעיות יום-יומיות במקומות עבודה שונים. החל מטיפול במימוש זכויות של עובדים פרטניים, דרך מתן סיוע לקבוצות עובדים הרוצות להתאגד לוועדים וכלה בניהול סכסוכי עבודה סביב מגוון נושאים ובעיות: תנאי עבודה, שכר, פנסיה, קידומים וכד'. לצידי פועלים בתחום האיגוד המקצועי, בחטיבות השונות ובמחוזות, אנשים מעולים ומנוסים אשר עובדים לילות כימים ונותנים מענה מיטבי לעובדים במצוקתם. במקרים הקשים איני מהסס ומתערב בעצמי כדי לסייע.

מבצר האוטונומיה
כדי להבטיח את יכולתה של הסתדרות ההנדסאים לבצע את משימותיה עליה לפעול כחלק מההסתדרות הכללית, אך גם לשמור על אוטונומיה שתבטא את הקול הייחודי של ההנדסאים והטכנאים ותייצג את צרכיהם. משימה זו דורשת מאיתנו לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום עם ההסתדרות הכללית כמו גם עם ההסתדרויות האחרות. בזכות האוטונומיה ובזכות שיתוף הפעולה הגענו להישגים רבים במגוון תחומים. בכוונתי להמשיך לחזק ולבסס את האוטונומיה של הסתדרות ההנדסאים, תוך הגברת שתוף הפעולה עם יתר חלקי ההסתדרות הכללית.

הערך המוסף – באמצעות יחידות הסמך
כדי להרחיב את השירות הניתן להנדסאים ולטכנאים הוקמה לאורך השנים שורה מפוארת של יחידות סמך: אגודת בית ההנדסאי, מועדון הוט, קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קרן ידע, העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי, מכללת אתגר והקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה. גופים אלו התבססו והפכו לשם דבר. כדי לשמור על הובלתם בתחומי פעילותם וכדי לשפר את השירות הניתן בהם לחברים נקטתי בשורה של פעולות בכל אחד ואחד משדות הפעולה כדי לרענן את תחומי העשייה, להרחיבם ולהתאימם ליעדי ההווה והעתיד.

שיפור התשתיות והטכנולוגיה
כדי לשפר את הקשר עם העמיתים ואת מתן השירות הניתן להם – הוצאתי לדרך שני מהלכים מרכזיים:
הקמת בית ההנדסאי – בו ירוכזו במקום אחד השירותים הניתנים על ידי יחידות הסמך. דבר זה יועיל הן לעמיתים המבקשים לקבל שירות והן יתרום ליצירת סינרגיה בין היחידות השונות לטובת יצירת שירותים חדשים וייעול שירותים קיימים.
פיתוח הדיגיטל – אנו מאמינים בשירות אנושי. דבר זה לא הולך להשתנות, אך כדי להעצים את השירות ולייעל אותו נכנסנו למהלך רחב של מיכון תהליכי עבודה והנגשתם באמצעים דיגיטליים כגון: אתר אינטרנט, אפליקציה, ניוזלטר וכד'.
בכוונתי לפעול במלוא כוחי, יחד עם הצוות המצוין של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, כדי לעמוד ביעדים האלו ולהציב לנו אתגרים חדשים.

שלכם ועבורכם

דני הורנשטיין
יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

דני הורשנטיין

דני הורנשטיין

יו"ר הסתדרות ההנדסאים