מזכירות ארצית

שם טלפון פקס מייל
זהבה פרץ
יו”ר המחוז
04-8610138 04-8610269 zehavap.hf@histadrut.org.il
שרון שביט דברי
מזכירת יו”ר המחוז
04-8610129 04-8610269 sharonsd@histadrut.org.il
ליאת אברהמוב
מרכזת השתלמויות
04-8610118 04-8610195 liatab@histadrut.org.il
זהבה פרץ יו"ר המחוז
זהבה פרץ
יו"ר המחוז
טל' 04-8610138
zehavap.hf@histadrut.org.il
שרון שביט דברי מזכירת יו"ר המחוז
שרון שביט דברי
מזכירת יו"ר המחוז
טל' 04-8610129
sharonsd@histadrut.org.il
ליאת אברהמוב מרכזת השתלמויות
ליאת אברהמוב
מרכזת השתלמויות
טל' 04-8610118
פקס 04-8610195
sharonsd@histadrut.org.il
הודעה חשובה:

משרדי מחוז חיפה עוברים למשרדים זמניים, החל מתאריך 5 באוגוסט 2018 ועד להודעה חדשה
להלן הכתובת החדשה:
מגדל ארמון חיפה, רח’ הנביאים 18 קומה 17.
הערה: עקב מעבר משרדי המחוז, משרדנו יהיו סגורים מ 31 ביולי 2018 ועד 4 באוגוסט 2018.

כתובת:
ימי קבלת קהל:

משרדי מחוז חיפה עוברים למשרדים זמניים, החל מתאריך 5 באוגוסט 2018 ועד להודעה חדשה
להלן הכתובת החדשה:
מגדל ארמון חיפה, רח’ הנביאים 18 קומה 17.
הערה: עקב מעבר משרדי המחוז, משרדנו יהיו סגורים מ 31 ביולי 2018 ועד 4 באוגוסט 2018.

כתובת:

 חיפה, רח’ הנביאים 18 קומה 17.מגדל ארמון