בהתאם לסעיף 3 לתקנת העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם- 1979, עיריית עפולה מכריזה בזה: על פתיחת מכרז למשרה של מנהל/ת אגף הנדסה.

לטפסי המכרז הפומבי 19/2021 נא לחצו כאן